Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE611 Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal Tasarımı Fre611 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dil öğretiminde kullanılabilecek, özgün araç gereçlerin kullanımını öğretme. Sınıf ortamına en uygun araç gereçleri doğru kullanabilme ve dil öğretimini kolaylaştırma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcan Demirel, Öğretme Sanatı Arif Sarıçoban, Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Geliştirme, 2006 N.Yiit, N. Alev, H.Özmen, T.Altun, S.Akyldz, Öretim Teknolojileri ve Materyal Tasarm. Akademi Yaynevi, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farklı araç-gereç kaynaklarının yabancı dil öğretiminde kullanılması. Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimi. Sunum materyallerinin hazırlanması. Alternatif ders materyali geliştirme. Öğretimde görsel-işitsel araçlar kullanımının önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 14 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde materyal tasarımı
2 Yabancı dil öğretiminde kullanılan materyaller
3 Yabancı dil öğretiminde kullanılan yazılı materyaller: masal-öykü
4 Yabancı dil öğretiminde kullanılan yazılı materyaller: şiir-şarkı
5 Yabancı dil öğretiminde kullanılan görsel materyaller
6 Yabancı dil öğretiminde kullanılan işitsel materyaller
7 Yabancı dil öğretiminde kullanılan görsel-işitsel materyaller
8 Yabancı dil öğretim yöntemlerinde materyaller
9 Yabancı dil öğretim yöntemlerinde materyaller
10 Yabancı dil öğretiminde materyal tasarlama
11 Yetişkinlere yönelik materyal tasarlama
12 Çocuklara yönelik materyal tasarlama
13 Materyal kullanım strateji ve teknikleri
14 Öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
100146 1215997 Öğrenci yabancı dil öğretimine yönelik materyal tasarım ilkelerini kavrar.
100147 1216023 Öğrenci materyal tasarım stratejileri geliştirir.
100148 1216024 Öğrenci materyal kulanım teknikleri kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
100146 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
100147 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5
100148 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek