Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501026922012 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili Fre612 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste sözlü ve yazılı Fransızca reklamlar biçimbilgisi, sözdizim, sözcükbilim, anlambilim aracılığıyla anlamlandırılarak günümüz Fransız kültürü tartışılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fransızca yayımlanan ve güncel konuları içeren haftalık, aylık dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli medya içerikli metinlerin temel kavramları, çözümleme yöntemleri kitle iletişim aracı olan resimli ve yazılı reklamlarda ve yazında göstergeler yoluyla açıklanır. Ayrıca göstergebilimin yabancı dil eğitimindeki işlevi gösterilir. Ayrıca bu ders reklam çalışmalarını yalnızca profesyonel ve endüstri odaklı olmaktan çıkarıp, kurumsal, analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktatır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin tanıtımı ve kaynaklar.
2 Medya okuryazarlığı ve önemi
3 Dünyada ve Türkiyede medya okuryazarlığı süreci
4 İletişim süreci, öğeleri ve iletişim türleri
5 Kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim ilişkisi
6 Medya işlevleri, ekonomik boyutu
7 Televizyon, Türkiyede televizyon yayıncılığı
8 Televizyon program türleri
9 Aile, çocuk ve televizyon (TV izleme alışkanlıkları)
10 Ara Sınav
11 Televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler
12 Radyo, işlevleri, radyo program türleri ve analizleri
13 Periyodlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar
14 Gazetede Haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri Medya, etik ve mevzuat
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101719 1178131 Medya okuryazarlığı ve önemini öğrenir.
101720 1188489 İletişim süreci, öğeleri ve iletişim türlerini öğrenir
101721 1194632 Kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim ilişkisini öğrenir.
101722 1197409 Medya işlevleri, ekonomik boyutunu öğrenir
101723 1200354 Televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek