Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE613 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sözlük bilgisi ve söz dizim bilgilerinin aşamalı olarak tümce, paragraf ve metin düzeyinde kullandırılma, betimlemeli, anlatısal ve gerekçelendirmeli metin yazma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali YAĞLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Petit Robert, Hagege Claude,La sturcture des langues Saché Aimé(1950) La grammaire nouvelle et le Français, Nathan, Paris Vigner, Gerard,(1979)lire du texte au sens, CLE Intrenational, Paris Petit Robert, Hagege Claude,La sturcture des langues Saché Aimé(1950) La grammaire nouvelle et le Français, Nathan, Paris Vigner, Gerard,(1979)lire du texte au sens, CLE Intrenational, Paris -"Améliorer son expression écrite", par Michèle Longour. -Methode de FrançaisTaxi:2-3 -Café Crème 2-3-4 -https://www.superprof.fr/blog/prof-particulier-en-langue-francaise/ -https://www.nouvelhomme.fr/ameliorer-style-ecriture/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli sözcük ve cümle yapılarını kullanarak farklı türlerde metin üretebilme. Konu başlıklarını farklı ve özgün kaynakçalardan yararlanarak yazılı anlatımla ifade edebilmek, yazılı anlatım yollarını kavratarak bir kompozisyon kuralı çerçevesinde düzenlemek, düşünce ve anlatımın yarılı olarak açıklanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bağımlı birleşik cümle
2 Bağımlı tümceler ve aralarındaki mantıksal-zamansal ilişkiler
3 Apposition cümle
4 Üsteleme tümceleri
5 Birleşik tümce
6 Sebep ve zıtlık bildiren edatlar
7 Sonuç bildiren tümcelerde kiplerin kullanımı
8 Amaç bildiren tümcelerde kiplerin kullanımı
9 Neden ve Karşıtlık bildiren tümcelerde kiplerin kullanımı
10 Konuşmada kullanılan ifadelerin yazıda kullanımı
11 La téchnique de la dissertation
12 Bir konu üzerinde introduction, developpoment, conclusion çalışması
13 Fr. Makale inceleme, alıntılamaları öğrenme ve uygulama
14 Fr. Makale yazımı üzerinde çalışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216687 Öğrenci cümle analizinden yola çıkarak benzer cümleler oluşturabilir
2 1216688 Giriş, gelişme, ve sonuç paragrafları geliştirebilir
3 1216707 Composition, dissertation ve kısa öykü yazım çalışmaları yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4
3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek