Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE800 Yabancı Dil Öğretiminde Multimedya Araçlarını Kullanımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Klasik öğretim yöntemlerinin dışına çıkıp dört temel beceriyi aynı anda kazandırmak.Multimedya araçlarının dil öğretiminde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Eğitimde İnternet Uygulamaları-Arif Altun 2- Çoklu Ortam Tasarımı-E.Özgür Dursun,H. Odabaşı 3-L’İNFORMATİQUE discipline scoalire-Georges-Louis Baron 4-Yabancı Dil Öğretimi teknolojisi-Erdal Ceyhan 5-Internet et la classe de langue-François Mangenot

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı Dil Öğretiminde temel dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çoklu ortam araçlarını kullanarak öğrencinin derste daha aktif olmasını sağlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mültimedya araçlarının yabancı dil öğretiminde yeri
2 Mültimedya araçlarının yabancı dil öğretiminde kullanımları
3 Bilgisayar destekli yabancı dil öğrenimi-öğretimi
4 İnternetin yabancı dil öğrenimi-öğretiminde kullanımı
5 Yabancı dil Öğrenimi-öğretimine yönelik web siteleriÇoklu ortam tasarımı
6 Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi
7 Mültimedya araçlarının dinleme ve sesletim becerilerini geliştirmede kullanımı
8 Mültimedya araçlarının konuşma becerisini geliştirmede kullanımı
9 Mültimedya araçlarının okuma becerisini geliştirmede kullanımı
10 Mültimedya araçlarının yazma becerisini geliştirmede kullanımı
11 Mültimedya araçlarının dilbilgisi becerisini geliştirmede kullanımı
12 Mültimedya araçlarının sözcük bilgisi becerisini geliştirmede kullanımı
13 Mültimedya araçlarının dinleme becerisini geliştirmede kullanımı
14 Öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159587 Öğrenci mültimedya araçlarının yabancı dil öğretimindeki önemini kavrar.
2 1166298 Yabancı dil öğrenimi-öğretiminde interneti etkin bir şekilde kullanır.
3 1167712 Mültimedya araçlarını kullanarak dil becerilerini geliştirme stratejileri kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4
2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek