Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB712 İçten Yanmalı Motor Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tarımsal faaliyetlerin traktör ve makinaların önemli parçalarından olan motorlar konusunda , şimdiye kadar lisans eğitiminde edindiği bilgilerin sentezi ile ve bir mühendis adayı gözü ile inceleyebilmesi sağlamak ve doğabilecek sorunların nedenlerini analiz edebilmesi konusunda genç mühendis adaylarına yol göstermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. üyesi Ali TEKGÜLER

Dersin İçeriği

Motorlarda konstrüksiyonunun ve çevre koşullarının motor verimine etkileri. Enerji verimliliği ve yasal sınırlamalar, yeni arayışlar ve teknolojiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 40 40
24 Seminer 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçten yanmalı motorların çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması
2 Motorları karakterize eden değerler ve bunların belirlenmesi
3 Motor test düzenleri
4 Motor konstrüksiyonunun ve çevre koşullarının motor verimine etkileri. Enerji verimliliği ve yasal sınırlamalar, yeni arayışlar
5 Motorlarda kullanılan yakıtlar ve yanma olayı, alternatif yakıt arayışları
6 Tarımsal faaliyetlerde Kullanılan Motorlar
7 Motorlarda kullanılan soğutma, yağlama sistemleri ve sonradan önerilen katkılar-temizleyiciler
8 Günümüzde motor teknolojilerinin dünya üzerinde dağılımı, nedenleri ve Motorlardaki gelişmeler ve yeni teknolojiler,
9 ECU nin ve elektroniğin yeni motorlardaki yeri
10 Motor konstrüksiyonunun mühendislik gözü ile değerlendirilmesi (analiz ve sentez sistematiği) arıza belirleme sistematiği
11 Motor teknolojilerinde hidrojen yakıtlı motorlar
12 ÖĞRENCİ SUNUMLARI
13 ÖĞRENCİ SUNUMLARI
14 arasınav
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516219 motorlarda yeni teknolojiler incelemek
2 1516220 motorlarda kullanılan yakıtların temel özellikleri ve motor teknolojisine katkıları
3 1516221 İçten yanmalı motor çeşitlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74548 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74549 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74550 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74551 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74552 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74553 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74554 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74555 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74556 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74557 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74558 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek