Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB716 Tarımda Yapay Sinir Ağları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yapay Sinir Ağları hakkında temel bilgi edinilmesi, tarımda uygulamalarının nasıl yapılacağının öğretilmesidir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztemel, E., 2003. Yapay Sinir Ağları, İstanbul. Çetin, A.E., 2006. Herkes İçin MATLAB7, İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Yapay Sinir Ağlarının (YSA’nın) yaygın kullanım bulan model ve algoritmaları verilecektir. Dersin içeriği temel sinir hücre modeli, algılayıcı, uyarlanır doğrusal eleman, en küçük kareler algoritması, Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA), Geriye Yayılım (GY) öğrenme algoritması, Radyal Tabanlı Fonksiyon (RTF) ağları, sınıflandırma teknikleri ve uygulamaları.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapay Sinir Ağlarının Temelleri
2 Yapay Sinir Ağlarının Yapısı
3 Tek Katmanlı Algılayıcılar
4 Çok Katmanlı Algılayıcılar
5 Yapay Sinir Ağlarının Genel Uygulamaları
6 Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulamaları
7 Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 YSA ile Uygulama-1
10 YSA ile Uygulama-1
11 YSA ile Uygulama-2
12 YSA ile Uygulama-2
13 YSA ile Uygulama-3
14 YSA ile Uygulama-3
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279694 Temel yapay sinir ağ modellerini tanımlayabilecek,
2 1279695 Yaygın kullanılan YSA modellerini ve öğrenme algoritmalarını belirli bir uygulama için kullanabilecek,
3 1279696 MATLAB ve onun Yapay Sinir Ağ Aracını kullanarak temel YSA modellerini ve algoritmalarını gerçekleştirebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66816 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66817 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66818 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66819 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66820 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66821 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66822 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66823 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66824 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66825 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66826 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.