Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB719 Tarımsal Otomasyon 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Otomasyonun temel prensiplerini, uygulamalar alanları, uygulama yöntemler ve elemanları incelemektir. Otomasyonun tarıma uygulanabilirliğini irdelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ali Tekgüler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksel İ. 2016, Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri, 10. Baskı, Dora Yayın Dağıtım, Bursa. Zhang Q. and Pierce F. J. 2013, Agricultural Automation, CRC Press, Florida.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal otomasyon sistemlerinin incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Otomasyonda kontrol sistemlerinin kuralları, otomasyonun evrimi ve birimlerin kullanım
2 Blok diyagramları ve fonksiyonlar
3 Dijital ve analog kontrol sistemler
4 Op Amp devreler (işlemsel yükseltici)
5 Transducer çalışma kuralları
6 Hafızalar
7 ARASINAV
8 Mekanik transducerler, kuvvet ölçerler
9 Sıcaklık transducerleri
10 Optik transducerler.
11 Otomasyonda sinyaller
12 Basınç transducerleri
13 Tarımsal otomasyon uygulama örnekleri (sulama, sera, gıda teknolojisi)
14 Tarımsal otomasyon uygulama örnekleri (hayvansal üretim, depolama)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283428 Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi
2 1283429 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3 1283430 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama
4 1283431 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Çağın sorunları hakkında bilgi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66816 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66817 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66818 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66819 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66820 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66821 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66822 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66823 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66824 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66825 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66826 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 4
3 4
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek