Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dil ve dil öğrenimi ile ilgili dilbilimsel kuramları tartışmak; Dilbilimin alt kollarının dil öğretimi alanındaki yerini tartışmak; Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim arasındaki bağıntıyı kavratmak; ve Dilbilimin dil öğretimi alanındaki uygulama alanlarını tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nalan KIZILTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H.H. Stern. 1983. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford:Oxford Universitty Press. D.A. Wilkins. 1977. Linguistics in Language Teaching. London:Edward Arnold. Ronald Carter. 1982. Linguistics and the Teacher. London: Routledge and Kegan Paul Theo van Els et al. 1989. Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages. London:Edward Arnold. Michael McCarthy. 1990. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge:cambridge University Press. Teun a. Van Dijk. 1989. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London:Longman. Özcan Başkan. 1988. Bildirişim: İnsan-dili ve ötesi. İstanbul:Altın Kitaplar Matbaası. Berke Vardar and etal. 1999. Yirminci Yüzyıl Dilbilimi. İstanbul: Multilingual. John Lyons. 1983. Language and Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Bruce L. Liles. 1975.An Introduction to Linguistics. Englewood Cliffs:Prentice-Hall, Inc. William O’ Grady and etal. 1997. Contemporary linguistics. An Introduction. New York: St. Martin’s Press. Language Files by the Ohio State. 1996. H. Douglas Brown. 1994. Teaching by Principles.:An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey: Prentice Hall Regents. James R. Hurford and Brendan Heasley. 1996. Semantics:a coursebook. Cambridge:Cambridge University Press. Joyce Merrill Valdes.(ed.) 1986. Culture Bound: Bridging the cultural gap in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Brian Harrison. (ed.). 1991. Culture and the Language Classroom. London: Modern English Publications in association with the British Council. Michael Garman. 1990. Psycholinguistics. Cambrridge: Cambridge University Press. J.P.Allen and S.Pit Corder. 1975. The Edinburgh Course in Applied Linguistics: Papers in Applied Linguistics. London:Oxford University Press. J.P.B. Allen and S. Pit Corder. The Edinburgh Course in Applied Linguistics: Reading for Applied Linguistics. Volume One. London. Oxford University Press. Selected Articles. JoAnn Hammadou and Elizabeth B. Bernhardt. “On Being and becoming A Foreign Language Teacher.” Theory Into Practice. Vol.XXVI, No: 4. Autumn1987: 301-6. M.P. Cavanaugh. “On Considering the Preparation of New English Teachers: What the Experts Say.” English Journal. Vol. 84, No: 2. February 1995: 43-45.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilbilimin dil öğrenimi ve öğretimi alanına katkısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107217 1284802 Dilbilim kuramlarının dil öğretimindeki rolünü kavramış olacak
107218 1284803 Dilbilimin alt kollarının dil öğretimindeki rolünü öğrenmiş olacak.
107219 1284804 Dilbilimin dil öğretim yöntemlerinin oluşmasındaki rolünü kavramış olacak.
107220 1284806 Dilbilimden dil öğretimi alanında yararlanır duruma gelecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
107217 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
107218 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
107219 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
107220 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek