Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yazının dil öğretimine katkılarını tartışmak, çeşitli yazın türlerinin dil öğretiminde nasıl kullanabileceğini, uygulamalı olarak göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Using Literature in Language Teaching, Jennifer Hill, macmillan,1986. Drama in Language Teaching, Susan Holder, Longman, 1981 Language through Literature, Paul Simpson, Routledge, London, 1985 Literature and language Teaching, Gillian Lazar, CUP,1993 Literature and Language Teaching, C.Brumfit and R. Carter (Eds.) Oxford:OUP,1986 “A Whole language Project: Using Story Grammars in EFL High School Classroom” Dafne Gonzales, Forum, Vol:36, No:1, March 1998,p:14 http://www.teachingenglish.org.uk

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil öğretiminde edebi metinleri kullanmanın amacı, önemi, metin seçiminde kullanılacak kriterler, kısa-öykü, roman, drama ve şiirin dil öğretiminde kullanımlarının avantajları ve dezavantajları, çeşitli edebi metinlerin çocuklara ve yetişkinlere dil öğretiminde nasıl kullanılacağının değişik etkinliklerle öğretimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 A short historical background of the use of literature in teaching English.
2 Language, literature and language teaching Theoretical background
3 The reasons behind using literature in teaching English i- a genuine context ii- internalisation iii- motivation iv- uses of language The contribution(s) of literature to the teaching of four skills
4 Literature, cultural awareness and language teaching
5 Choosing the text I-Students’ needs and abilities II-Linguistic Level
6 III-Stylistic Level IV-Background
7 Using drama in teaching English to children (How to organize the course and supplementary activities)
8 Using drama in teaching English to adults (How to organize the course and supplementary activities)
9 Using short-story/fairy tales in teaching English to children (How to organize the course and supplementary activities)
10 Ara Sınav
11 Using short-story in teaching English to adults (How to organize the course and supplementary activities)
12 Using novel in teaching English to children (How to organize the course and supplementary activities)
13 Using novel in teaching English to adults (How to organize the course and supplementary activities)
14 Using poetry/ nursery rhymes/riddles in teaching English (How to organize the course and supplementary activities)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191478 Yazının dil öğretimine katkılarını öğrenecekler
2 1195617 Dil öğretiminde kullanılacak yazın ürünlerinin nasıl seçileceğini öğrenecekler
3 1201032 Çocuklara yabancı dil öğretiminde masalın nasıl kullanılaccağını öğrenecekler
4 1187349 Yetişkinlere İngilizce öğretiminde kısa öyküyü nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler
5 1194809 Dil öğretiminde şiir kullanımının avantaj ve dezavantajlarını öğrenecekler
6 1260207 Yetişkinlere ve çocuklara İngilizce öğretiminde şiiri nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler
7 1260208 İngilizce öğretiminde drama kullanımını öğrencekler
8 1260209 İngilizce öğretiminde roman kullanımının avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5
2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5
6 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
7 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek