Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders şiirinin İngilizce öğretiminde kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarının tartışılmasını; Şiir incelemesini ve İngiliz ve Amerikan edebiyatının çeşitli dönemlerinin ve akımlarının önemli özelliklerinin ve şairlerinin incelenmesini ve öğretilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin ders izlencesini takip etmeleri ve derslere incelenecek şiirleri okuyarak gelmeleri ve sınıf içi tartışmalara katılmaları beklenmektedir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Brumfit, C., Carter, R. (Eds.) 1986/2000. Literature and Language Teaching,Oxford:OUP, 2- Cubukcu, F. (2010). "Creative Thinking and Poetry in ELT Classes". International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 786-791. 3- Khansir, A. A. (2012) "Teaching Poetry in the ELT Classroom". International review of social sciences and humanities, 3 (1), 241-245 1-Vernon Scannell-“Growing Pain” 2-Roger McGough-“First day at School” 3-Allan Ahlberg, “Please Mrs. Butler”, 4-Carol Ann Dufy- “In Mrs Tilscher’s Class” 5-Roald Dahl, “The Dentist and Crocodile” 6-May Swenson-“Southbound on the Freeway” 7-Rudyard Kipling –“If” 8-Robert Frost- “The Road Not Taken” 9-R. S. Thomas- “Sorry” 4- Pushpa, V K, Seyed Y S (2014). "Teaching Poetry in Autonomous ELT Classes". Procedia, 1919-1925. doi:10.1016/j.sbspro.2014.03.623 5- Sedgwick, F. (2003). Teaching Poetry, Continuum

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şiirin İngilizce öğretiminde kullanılmasının avantaj ve dezavantajları; şiir nasıl öğretilir ve incelenir; İngiliz ve Amerikan Edebiyatının önemli şiir akımlarının, şair ve şiirlerinin özelliklerinin incelenmesi ve öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 13 1 13
28 Makale Kritik Etme 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 12 5 60
54 Ev Ödevi 13 6 78

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İngilizce öğretiminde şiir kullanımının avantaj ve dezavantajları
2 Şiir nasıl incelenir ve öğretilir
3 Vernon Scannell-“Growing Pain”
4 Roger McGough-“First day at School”
5 Allan Ahlberg, “Please Mrs. Butler”, Carol Ann Dufy- “In Mrs Tilscher’s Class”
6 Roald Dahl, “The Dentist and Crocodile”
7 May Swenson-“Southbound on the Freeway”
8 Rudyard Kipling –“If”
9 Ara sınav
10 Robert Frost- “The Road Not Taken”
11 R. S. Thomas- “Sorry”
12 Robert Graves- “A Slice of Wedding Cake”
13 Philip Larkin “Ignorance”
14 Ted Hughes- “Wind”

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290389 Şiirin nasıl öğretileceğini öğrenirler
2 1290390 Şiir İncelemesini öğrenirler
3 1290391 Şiirin İngilizce öğretiminde kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarını öğrenirler
4 1290392 İngilizce öğretiminde kullanılacak şiirlerin nasıl seçileceğini öğrenirler
5 1290393 İngiliz ve Amerikan edebiyatının önemli şairlerini tanırlar
6 1290394 Eleştirel düşünceyi geliştirirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek