Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Yüksek Lisans Dersinin amacı öğrencilerin dil öğrenme kuramları ve değişken olarak öğrenen özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerden alan yazınındaki güncel çalışmaları takip edip, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve konu ile ilgili bilgilerini güncel tutmaları, sınıf tartışmalarına etkin bir şekilde katılmaları, analiz ve sentez yapmaları beklenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ceylan YANGIN ERSANLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Önerilen Okuma Listesi: Anderson, N. J. (2012). Metacognition: Awareness of language learning. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK. Atkinson, D. (Ed.). (2011). Alternative approaches to second language acquisition. Taylor & Francis. Boo, Z., Dörnyei. Z., & Ryan, S. (2015). L2 motivation research 2005–2014: Understanding a publication surge and a changing landscape. System, 55, 147-157. Cohen, A. D. (2012). Strategies in learning and using a second language. Routledge. Dewaele, J. M. (2012). Personality: Personality traits as independent and dependent variables Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK. Doughty, C. J., & Long, M. H. (Eds.). (2008).The handbook of second language acquisition (Vol. 27). John Wiley & Sons. Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Dörnyei, Z. (2009). The psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. Dörnyei, Z. and Ryan, S. (2015).The psychology of second language acquisition: Revisited. Oxford: Oxford University Press. Dörnyei, Z., & Kubanyiova, M. (2014). Motivating learners, motivating teachers: Building vision in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2003). Individual differences in second language learning. In The Handbook of Second Language Acquisition (pp. 589 - 630). Oxford: Blackwell Publishing.   Dörnyei, Zoltán, and Ema Ushioda, (2009). Motivation, language identity and the L2 self. Multilingual Matters. Ellis, R. (2008).The study of second language acquisition. Oxford University Press. Ely, C. M. (1995). Tolerance of ambiguity and the teaching of ESL. Learning styles in the ESL/EFL classroom, 87-95. Erten (2015). Attribution retraining in L2 classes: prospects for exploratory classroom practice. In Dikilitaş, K., Smith, R. & Trotman, W. (eds.) Teacher-researchers in action. Kent: IATEFL. Erten, I. H., & Topkaya, E. Z. (2009). Understanding tolerance of ambiguity of EFL learners in reading classes at tertiary level. Novitas-Royal, 3(1), 29-44 Erten, İ. H. (2009). Gender differences in academic achievement among Turkish prospective teachers of English as a foreign language. European Journal of Teacher Education, 32(1), 75-91. Erten, İ. H., & Burden, R. L. (2014). The relationship between academic self-concept, attributions, and L2 achievement. System, 42, 391-401. Fryer, L. (2015). Predicting self-concept, interest and achievement for first-year students: The seeds of lifelong learning. Learning and Individual Differences. Griffiths, C. (2012). Learning styles: Traversing the quagmire. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for Language Learning. Palgrave Macmillan UK. Hsieh, P. H. P. (2012). Attribution: Looking back and ahead at the ‘why’theory. In Psychology for language learning. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for Language Learning. Palgrave Macmillan UK. Kinsella, K. (1995). Understanding and empowering diverse learners in ESL classrooms. Reid, J. (Ed.) Learning styles in the ESL/EFL classroom. Boston: Heinle & Heinle. MacIntyre, P. D., Dörnyei, Z., Clément, R., & Noels, K. A. (1998). Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and affiliation. The Modern Language Journal, 82(4), 545-562. MacIntyre, P., & Gregersen, T. (2012). Affect: The role of language anxiety and other emotions in language learning. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK. Mercer, S. (2011a). Language learner self-concept: Complexity, continuity and change. System, 39(3), 335-346. Mercer, S. (2011b). Towards an understanding of language learner self-concept A(Vol. 12). Springer Science & Business Media. Mercer, S. (2012). Self-concept: Situating the self. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan. Muñoz, C. (2014). Contrasting effects of starting age and input on the oral performance of foreign language learners. Applied Linguistics, 35(4), 463-482. Oxford, R. L. (2013). Teaching & Researching: Language Learning Strategies. Routledge. Oz, H. (2014). Big Five personality traits and willingness to communicate among foreign language learners in Turkey. Social Behavior and Personality: an international journal, 42(9), 1473-1482. Öz, H., Demirezen, M., & Pourfeiz, J. (2015). Willingness to communicate of EFL learners in Turkish context. Learning and Individual Differences, 37, 269-275. Pemberton, R., & Cooker, L. (2012). Self-directed learning: Concepts, practice, and a novel research methodology. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK. Reid, J. M. (1995). Learning Styles in the ESL/EFL Classroom. Heinle & Heinle Publishers, International Thomson Publishing Book Distribution Center, 7625 Empire Drive, Florence, KY 41042. Ryan & Mercer (2012). Implicit Theories: Language Learning Mindsets Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK. Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford University Press. VanPatten, B., & Benati, A. G. (2010). Key terms in second language acquisition. Bloomsbury Publishing. Walker, C. (2015). A study of self-concept in reading in a second or foreign language in an academic context. System, 49, 73-85. Weiner, B. (2010). The development of an attribution-based theory of motivation: A history of ideas. Educational Psychologist, 45(1), 28-36. Williams, M. D. & Burden, R. L (1997). Psychology for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press. Williams, M., Mercer, S. & Ryan, S. (2015). Exploring psychology in language learning. Oxford: Oxford University Press. Woodrow (2012). Goal Orientations: Three Perspectives on Motivation Goal Orientations. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK. Yashima, T. (2012). Willingness to communicate: Momentary volition that results in L2 behaviour. Mercer, S., Ryan, S. & Willams, M. (eds.) Psychology for language learning. Palgrave Macmillan UK....

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Davranışçılık Bilişsel psikoloji Yapısalcılık Sosyal Yapılandırmacı Kuram SLA’da hümanizm Değişken olarak öğrenen Bireysel Farklılıklar Araştırmasının kısa tarihçesi İyi bir öğrencinin özellikleri Dil öğreniminde yaşın rolü (ESL / EFL) Kritik Yaş Hipotezi Öğrenenin Özellikleri (Kişilik, zeka, Dil Yeteneği) Motivasyon ve İletişim Kurmaya İsteklilik (motivasyon türleri, davranışsal, insancıl, bilişsel ve sosyokültürel motivasyon kavramları ve dil öğrenimi için çıkarımlar) Öğrenme stilleri, Stratejileri ve tercihleri & öğrenme ve öğretme için çıkarımlar Öğrenenin Özellikleri (Kaygı, benlik saygısı, öğrenen inancı, öğrenen özerkliği) L1 kullanımı, meta dil kullanımı ve düzeltici geri bildirim sınıf ve doğal söylem arasındaki fark, öğretmen konuşması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 3 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
10 Tartışma 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 14 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
19 Beyin Fırtınası 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 25 25
36 Rapor 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Bir değişken olarak öğrenen özellikleri
3 Sınıf temelli araştırma, eylem odaklı araştırma ve gelişen öğretmen
4 Araştırma ve Tartışma Haftası davranışcılık Bilişsel Psikoloji
5 Araştırma ve Tartışma Haftası Yapısalcılık Sosyal Yapısal Kuram
6 Araştırma ve Tartışma Haftası Dil Öğreniminde Hümanizm
7 Araştırma ve tartışma Haftası Dil öğreniminde yaşın rolü (ESL / EFL) Kritik Yaş Hipotezi
8 Bireysel Farklılıklar Araştırma Haftası Öğrenenin Özellikleri (Kişilik, zeka, Dil Yeteneği)
9 Arasınav
10 Bireysel Farklılıklar Araştırma Haftası Motivasyon ve İletişim Kurmaya İsteklilik (motivasyon türleri, davranışsal, insancıl, bilişsel ve sosyokültürel motivasyon kavramları ve dil öğrenimi için çıkarımlar)
11 Bireysel Farklılıklar Araştırma Haftası (öğrenen inancı, öğrenen özerkliği)
12 Bireysel Farklılıklar Araştırma Haftası Öğrenme stilleri, Stratejileri ve tercihleri & öğrenme ve öğretme için çıkarımlar
13 Öğrenenin Özellikleri (Kaygı, özgüven)
14 L1 kullanımı, meta dil kullanımı ve düzeltici geri bildirim sınıf ve doğal söylem arasındaki fark, öğretmen konuşması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509319 Bir değişken olarak öğrenen özelliklerini öğrenecekler.
2 1509320 Öğreneme kuramlarını öğrenecekler.
3 1509321 Akademik araştırma becerilerini geliştirecekler.
4 1509322 Akademik yazım becerilerini geliştirecekler.
5 1509323 Dil öğretiminde bireysel farklılıklardan kaynaklanan sorunlara etkili çözümler üretebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75722 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75733 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75734 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75723 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75732 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75725 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 75724 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 75727 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75726 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75729 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 75728 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 75731 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75730 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek