Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501026562010 Sözdizim Kuramı ve Dil Öğretimi İne613 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, sözdizim kuramını tanıtmak ve tartışmak; dilin sözdizim yapısını dönüşümsel üretici dilbilgisi çerçevesi içinde incelemek, ingilizce tümcelerin kurucularını, öbeklerini ve yüzey ve derin yapılarını öğretsel bir bakış açısıyla incelemek, öğrencilere, sözdizim incelemesinin, tümcelerin, kurucular ve öbekler açısından çözümlenmesinin, üretici dilbilgisinin dil öğretimindeki yeri ve sezdirimini tartıştırmak ve kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Gülay ER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Burton-Roberts, Noel.1997. Analyzing Sentences. London: Longman. Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds) 2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambrdge: Cambridge University Press. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1981. Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge University Press. Rutherford, William E. 1987. Second Language Grammar: Learning and Teaching. London: Longman. Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Headline Group. Winter, E.O. 1982. Towards a Contextual Grammar of English. London: George Allen and Unwin Ltd.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilin sözdizim yapısını, tümcelerin yüzey ve derin yapısını, dönüşümsel-üretici dilbilgisi açısından incelemek ve sözdizim incelemesinin dil öğretimindeki yerini tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sentence structure; constituents of sentences,
2 The process of constituent analysis
3 Different diagrammatic techniques of analyzing sentences
4 The functions and surface structures of constituents
5 Phrasal and lexical categories
6 Phrase structure rules;
7 Surface and deep structures of sentences; the disambiguation of the sentences with two or more deep structures;
8 Transformational generative grammar, transformations, transformational rules for the generation of syntactic structures;
9 Different kinds of transformations; sentences for which transformations must be applied
10 ARA-SINAV
11 Embedded sentences and their analysis
12 Cleft sentences and their analysis
13 Syntactic theory and language teaching
14 The implication of the syntactic analysis, the constituent analysis of sentences, and generative grammar in language teaching
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
100411 1167445 Sözdizim kuramını kavramış olacak.
100412 1173799 Tümceleri, tümce kurucuları açısından çözümleyebilecek.
100413 1173899 Dönüşüm kurallarını öğrenecek
100414 1174650 Dilin sözdizim yapısını dönüşümsel-üretici dilbilgisi açısından çözümleyebilecek
100415 1179075 Tümcelerin, tümce kurucuları ve öbekleri açısından çözümlenmesinden dil öğretiminde nasıl yararlanılacağını öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek