Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, sözdizim kuramını tanıtmak ve tartışmak; dilin sözdizim yapısını dönüşümsel üretici dilbilgisi çerçevesi içinde incelemek, ingilizce tümcelerin kurucularını, öbeklerini ve yüzey ve derin yapılarını öğretsel bir bakış açısıyla incelemek, öğrencilere, sözdizim incelemesinin, tümcelerin, kurucular ve öbekler açısından çözümlenmesinin, üretici dilbilgisinin dil öğretimindeki yeri ve sezdirimini tartıştırmak ve kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Büyükahıska

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Burton-Roberts, Noel.1997. Analyzing Sentences. London: Longman. Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds) 2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambrdge: Cambridge University Press. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1981. Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge University Press. Rutherford, William E. 1987. Second Language Grammar: Learning and Teaching. London: Longman. Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Headline Group. Winter, E.O. 1982. Towards a Contextual Grammar of English. London: George Allen and Unwin Ltd.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilin sözdizim yapısını, tümcelerin yüzey ve derin yapısını, dönüşümsel-üretici dilbilgisi açısından incelemek ve sözdizim incelemesinin dil öğretimindeki yerini tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sentence structure; constituents of sentences, WEEK 1 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-1-23.pdf
2 Kurucu analiz süreci WEEK 2 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-23-45-1.pdf
3 Cümleleri çözümlemenin farklı diyagramatik teknikleri WEEK 3 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-46-70.pdf
4 Bu ileşenlerin fonksiyonları ve yüzeysel anlam yapıları WEEK 4 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-71-85.pdf
5 Deyimsel ve sözcüksel kategoriler WEEK 5 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-86-100.pdf
6 İfade yapısı kuralları; WEEK 6 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-101-125.pdf
7 Cümlenin yüzey ve derin yapıları; iki veya daha fazla derin yapıya sahip cümlelerin açıklanması; WEEK 7 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-126-140.pdf
8 Dönüşümsel üretken dilbilgisi, dönüşümler, sözdizimsel yapıların üretilmesi için dönüşüm kuralları WEEK 8 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-140-165.pdf
9 ARA SINAV
10 Farklı dönüşüm türleri; dönüşümlerin uygulanması gereken cümleler WEEK 10 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-166-190.pdf
11 Yarık cümleler ve analizi WEEK 11 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-191-215.pdf
12 Sözdizimsel teori ve dil öğretimi WEEK 12 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-216-240.pdf
13 Gömülü cümleler ve analizi WEEK 13 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-241-270.pdf
14 Sözdizimsel çözümlemenin, cümlelerin kurucu çözümlemesinin ve dil öğretiminde üretken dilbilgisinin anlamı WEEK 14 Analysing sentences_ an introduction to English syntax ( PDFDrive.com )-271-295.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1493085 Sözdizim kuramını kavrayabilme
2 1493086 Tümceleri, tümce kurucuları açısından çözümleyebilecek.
3 1493087 Dönüşüm kurallarını öğrenme
4 1493088 Dilin sözdizim yapısını dönüşümsel-üretici dilbilgisi açısından çözümleyebilme
5 1493089 Tümcelerin, tümce kurucuları ve öbekleri açısından çözümlenmesinden dil öğretiminde nasıl yararlanılacağını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75722 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75733 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75734 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75723 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75732 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75725 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 75724 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 75727 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75726 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75729 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 75728 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 75731 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75730 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 4
2 4
3 3
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek