Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501026372010 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi İne602 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dil becerilerinin öğretiminde kullanılan etkili teknikleri tartışmak Dil öğretimin dilsel ve öğretimsel yönleri ile ilgili kuramsal ve pratik anlayış kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Gülay ER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BOWEN, Donald J. and others. 1985. Tesol Techniques and Procedures. Rowley : Newbury House Publishers, Inc. BROWN, H. Douglas. 1994. Teaching by Principles : An Interactive Approach to Language Pedagogy. New Jersey : Prentice Hall Regents. CELCE-Murcıa, Marrianne. 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. London : Heinle and Heinle Publishers. CHASTAIN, Kenneth. 1988. Developing Second-Language Skills. Theory and Practice. San Diego. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. COOK, Vivian. 1991 Second Language Learning and Language Teaching. London: Edward Arnold. FINOCCHIARE, Mary and Micheal Bonomo. 1973. The Foreign Language Learner. New York : Regents Publishing Company, Inc. HARMER, Jeremy. 2001. The Practice of English Language Teaching. Essex : Longman. HEDGE, Tricia. 2000. Teaching and learning in the Language Classroom. Oxford :Oxford University Press. JOHNSON, KEITH. 2001. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching.Essex: Longman. NUNAN, David. 1999. Second Language Teaching and Learning. New York : Heinle and Heinle Publishers. RIVERS, Wilga M. 1981. Teaching Foreign Language Skills. Chicago :The University of Chicago Press. STERN, H. H. 1983. Fundemental Concepts of Language Teaching. Oxford : Oxford University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil öğretiminde güdüleme;farklı düzey ve yaşlardaki dil öğrenenler, dil becerilerine öğretimsel ve yöntemsel bir yaklaşım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Personality Factors in Language Teaching
2 Intrinsic Motivation in the Language Classroom
3 Learner Variables: Teaching Across Age Levels / Teaching Across Proficiency Levels
4 Interactive Language Teaching: Initiating Interaction
5 Interactive Language Teaching : Sustaning Interaction through Group Work
6 Integrating the Four Skills
7 Teaching Listening Skill
8 Teaching Speaking Skill
9 Teaching Reading Skill
10 ARA SINAV
11 Teaching Writing Skill
12 Teaching Grammar / Form-Focused Insruction
13 Teaching Vocabulary ; Lexical Approach
14 Teaching Pronunciation, Stress and Intonation
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220816 Farklı düzey ve yaş gruplarındaki öğrenenlerin öğrenme stratejileri, kişisel öğrenme farklılıkları ve nedenleri hakkında bilgi edinmiş olacak
2 1192709 Farklı yaş ve düzeyleri olan öğrenci gruplarına nasıl dil öğretilmesi gerektiğini kavramış olacak
3 1196076 Dil becerilerinin genel yapısını ve becerilerin hangi yaklaşımla ve öğretilmesi gerektiğini anlamış olacak ve uygun teknikler önerebilir hale gelecek.
4 1196077 Dil öğretiminde güdülemenin önemini kavramış olacak ve sınıfta yapılacak güdüleyici etkinlikler önerebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek