Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dil ve dil öğrenimi ile ilgili dilbilimsel kuramları tartışmak; Dilbilimin alt kollarının dil öğretimi alanındaki yerini tartışmak; Dilbilim ve Uygulamalı Dilbilim arasındaki bağıntıyı kavratmak; ve Dilbilimin dil öğretimi alanındaki uygulama alanlarını tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Gülay ER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akmajian, Adrian, and the others. 1997. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press. Burton-Roberts, Noel.1997. Analyzing Sentences. London: Longman. Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds) 2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambrdge: Cambridge University Press. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1981. Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge University Press. Rutherford, William E. 1987. Second Language Grammar: Learning and Teaching. London: Longman. Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Headline Group. Winter, E.O. 1982. Towards a Contextual Grammar of English. London: George Allen and Unwin Ltd. CRUSE, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.. LEVINSON, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. LÖBNER, Sebastian. 1998. Understanding Semantics. London: Arnold. LYONS, John, 1981. Language and Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press LYONS, John. 1995. Linguistic Semantics : An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. VERSCHHUEREN, Jef. 1998. Understanding Pragmatics. London: Arnold. YULE, George. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. COOK, Vivian. Second Language Learning and Languge Teaching MCLAUGHLIN, B. Theories of Second Language Learning. NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning RICHARDS, Jack C. And Theodore S. Rodgers. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge : Cambridge University Press. STERN, H. H. 1983. Fundemental Concepts of Language Teaching.Oxford : Oxford University Press. HOLMES, Janet. 1992. An Introduction to Linguistics. Essex : Pearson. FIELD, John. 2003. Pscholinguistics. London: Routledge. Johnstone, Barbara. 2008. Discourse Analysis. Malden: Blackwell Publishing. Ingram, John C. L. 2007. Neurolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. ARONOFF, Mark and Janie Rees-Miller. 2003. The Handbook of Linguistics. Malden: Blackwell P. ELLIS, Rod. 2008. The Study of Second Language Acqusition. Oxford: OUP BARTELS, Nat. (ed.) 2005. Applied Linguistics and Language Teacher Education. CARROLL, David W. 2008. The Pschology of Language. London: Thomson. COOK, V.J. and Mark Newson. 1996. Chomsky’s Universal Grammar. Malden: Blackwell P. RICHARDS, Jack C. 2001. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge : CUP. NUNAN, David. Syllabus Design. Oxford: OUP. SCHMITT, Norbert. (ed.) 2002. An Introduction to Applied Linguistics. London: Arnold. STUBBS, Micheal. 1989. Discourse Analysis. The Sociollinguistic Analysis of Natural language. Oxford: Blackwell p. CORDER, S.P. 1981. Error Anaysis and Interlanguage. CORDER, S.P. Idiosyncratic dialect and Error Analysis.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilbilimin dil öğrenimi ve öğretimi alanına katkısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Linguistic Approach to the concept of 'language'
2 Language and Learning Theories
3 Linguistics and Language Teaching Methods
4 Structural Linguistics and Its implication in language teaching
5 Transformational Generative Grammar
6 Interlanguage and Error Analysis
7 Second Language Acquisition and Learning Theories
8 Pscholinguistics and Language Learning and Teaching
9 Neurolinguistics and Language Learning and Teaching
10 ARA SINAV
11 Sociolinguistics and Language Learning and Teaching
12 Semantic concepts and Language Teaching
13 Pragmatic notions and Language Teaching
14 The Role of Linguistics in Syllabus Design
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107217 1504560 Dilbilim kuramlarının dil öğretimindeki rolünü kavramış olacak
107218 1504561 Dilbilimin alt kollarının dil öğretimindeki rolünü öğrenmiş olacak.
107219 1504562 Dilbilimin dil öğretim yöntemlerinin oluşmasındaki rolünü kavramış olacak.
107220 1504564 Dilbilimden dil öğretimi alanında yararlanır duruma gelecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75722 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75733 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75734 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75723 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75732 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75725 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 75724 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 75727 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75726 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75729 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 75728 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 75731 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75730 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
107217 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
107218 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
107219 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
107220 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek