Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE 606 Dil Öğretimi ve Kültür İne606 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amaci dil ve kültür arasındaki ilişkiyi tartışmak, dil öğretiminde kültürden kaynaklanan sorunların neler olduğunu ve bu sorunların nasıl aşılabileceğini tartışmaktır. Ögrencilere, İngiliz ve Amerikan kültürleri, bunların İngilizceye yansımaları hakkında bilgiler vererek öğrencilerin İngilizceyi değisik ortamlarda rahatça kullabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akarsu, Bedia Wilhelm Von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984 Harrison, Brian (ed.), Culture and the Language Classroom, London:Macmillan, 1986 Kramsch, Claire Context and Culture in Language Teaching, Oxford:OUP ----------, “The Cultural Components of Language Teaching” Krashner, I. “The Role of culture in language teaching” Dialog on Language Instruction, 13(1-2),79-88. Valdes, Joyce Merrill. Culture Boud:bridging the cultural gap in Language teaching Cambridge:CUP, 1986

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil-kültür bağlantısı, kültürel farkındalık, dil öğretiminde kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Culture-Definitions of Culture, popular culture
2 Culture and Values
3 Culture and Thought
4 Culture and Language
5 Language, culture and translation
6 Acculturation
7 Culture and cultural connotations of a foreign language (English)
8 Non-verbal communication and kinesics
9 Context of speech and social interaction
10 Ara Sınav
11 Culture in language teaching
12 Intercultural language teaching
13 Culture and teaching the spoken and written English
14 Cultural elements in text books
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105803 1417969 Dil ve ve kültür arasındaki bağlantıyı öğrenecekler
105804 1426125 Kültürün dile nasıl yansıdığını öğrenecekler
105805 1413071 Dil öğretiminde kültürden kaynaklanan sorunların farkında olacaklar
105806 1420502 Türk ve İngiliz-Amerikan kültürleri arasındaki farklılıkları öğrenerek daha etkili iletişim kurabilecekler
105807 1420741 İngilizce öğretirken karşılacakları kültürden kaynaklanan sorunlarla başa çıkabilme yollarını öğrenecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75722 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75733 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75734 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75723 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75732 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75725 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 75724 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 75727 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75726 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75729 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 75728 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 75731 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75730 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek