Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anlambilim ve edimbilim kavramlarını tanıtmak; anlambilim kuramlarını tartışmak; (sözcüksel ve tümcesel anlambilim, sözcüklerin kavramsal ve çağrıştıran anlamları, tümcelerin yüzey yapı ve sözce anlamları, tümce ve öbeklerdeki yan anlamları, tümcelerin gerçeklik değerlerini.) Edimbilim kavramlarını tartışıp, bunlarla konuşma çözümlemeleri yapmak; Dil öğretim alanındaki sezdirimlerini tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bach, Kent and Robert M. Harnish. 1979. Linguistic Communication and Speech Acts. Cambridge: The MIT Press. Baker, Mona. 1992. In Other Words. London: Routledge Bouton, Lawrence F. And Yamuna Kachru. 1990. Pragmatics and Language Learning. Urbana: University of Illinois Cruise, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Cromble, Winifred. 1985. Process and Relation in Discourse and in Language Learning. Oxford: Oxford University Press. Hurford, James and Breb-nday Heasley. Semantics: A Coursebook. 1983. Cambridge: Cambridge University Press. Leech, Geoffrey, N. 1983. Principles of Pragmatics. Essex. Longman Limited Group. Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Pres. Löbner, Sebastian. 2002. Understanding Semantics. London: Hodder Headline Group. Lyons, John. 1995. Linguistic Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Verschueren, Jef. 2003. Understanding Pragmatics. London: Hodder Headline Group. Yule, George. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlambilim ve edimbilim kavramları, kuramları ve dil öğretimindeki uygulama alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 An Introduction to the Concept ‘Meaning’ / Kinds of Meaning semantics.pptx
2 Sense & Reference semantics.pptx
3 Lexical Semantics – Denotaive & Connotative Meaning semantics.pptx
4 Lexical Semantics – Semantic properties- necessary conditions. semantics.pptx
5 Lexical Semantics – synonymy, antonymy, hyponymy, semantic analysis of idioms. semantics.pptx
6 Sentence Meaning/sense properties of sentences/ analyticity, contradiction, truth conditions, entailments, grammaticality & acceptability. semantics.pptx
7 Utterance meaning- Literal & Non-literal meanings semantics.pptx
8 Pragmatics ; Speech Acts semantics.pptx
9 Classiffication of illocutionary acts / Perluctioonary Acts semantics.pptx
10 ARA SINAV semantics.pptx
11 Conversational Speech Acts semantics.pptx
12 Presuppositions semantics.pptx
13 The place of semantics in the field of language teaching semantics.pptx
14 The implication of pragmatics in the field of language teaching semantics.pptx
15 semantics.pptx
16 semantics.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206808 Anlambilim ve edimbilim kavramları ile ilgili kapsamlı bir donanıma sahip olacak
2 1210315 Anlambilim ve Edimbilim kavramlarını kullanarak anlamsal ve edimsel metin çözümlemeleri yapabilecek
3 1170605 Anlambilim ve Edimbilim alanındaki çalışmaların dil öğretimine nasıl yansıdığını kavramış olacak ve uygulayabileyecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek