Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere psikodilbilim alanını ve kapsamını öğretme, alanın tarihsel gelişimini inceletme, dilbilimsel ilkeleri, psikodilbilimsel işleyişi, dilin algılanması, tümcelerin anlaşılması ve bellek, söylemin anlaşılması ve bellek, konuşma üretimi ve dil gibi konuları gözden geçirmelerini sağlama, dil ve beyin işleyişi arasındaki ilişkileri değerlendirmelerine yardımcı olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. öğretim Üyesi İsmail Yaman

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Carroll, David W. 1994. Psychology of Language. California: Brooks/Cole Publishing Company. Cairns, H.S. and Camerman, J. 1986. Psycholinguistics : A Cognitive view of Language . New York : Holt Rinehart and Winston. Slobin, D. I. 1971. Psycholinguistics. Glenview, IL: Scott Foresman. Garman, M. 1990. Psycholinguistics. Cambridge:Cambridge U.P. Berko Gleason, J. & Bernstein Ratner, N. (1993). Psycholinguistics. Harcourt Brace College Publishers. Gernsbacher, M.A.. (1994). Handbook of psycholinguistics. San Diego: Academic Press. Harley, T. (1995). The psychology of language : from data to theory. Taylor & Francis. Kess, J.F. (199). Psycholinguistics : psychology, linguistics, and the study of natural language. Amsterdam: John Benjamins. Gleitman, L. & Liberman, M. (1995). An Invitation to Cognitive Science V. 1. Language. (Check also under Osherson, Daniel (series editor). MIT Press. Rosenberg, S. (1982). Handbook of applied psycholinguistics: major thrusts of research and theory. Hillsdale NJ: Erlbaum. Titone, R. & Danesi, M. (1985). Applied psycholinguistics: An introduction to the psychology of language learning and teaching. Toronto: University of Toronto Press.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Psikodilbilimin tanım ve kapsamı, dilbilimsel ilkeler, psikodilbilimsel işleyiş, dilin algılanması, tümcelerin anlaşılması ve bellek, söylemin anlaşılması ve bellek, psikodilbilim bağıntılı yabancı dil öğretim yöntemleri, konuşma üretimi ve dil gibi konuların çalışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 30 30
10 Tartışma 1 40 40
29 Bireysel Çalışma 1 45 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Terminoloji
2 Seslerin algılanması, cümle oluşturma süreci, kelimeler ve anlamları
3 Birinci dil Edinimi ve teorileri
4 Dilin biyolojik temelleri
5 Beyin, dil ve bilişsel gelişim
6 Dil bozuklukları ve Öğrenme güçlükleri
7 İkinci dil edinimi ve ilgili teoriler
8 Bireysel farklılıklar
9 Yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarının Psikodilbilimsel safhaları
10 Arasınav
11 Nörodilbilim
12 İkidillilik
13 Çokdillilik
14 Hayvanlarda dil kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303252 1. Psikoloji, beyin,dilbilim ve psikodilbilim arasındaki bağıntıyı öğrenecekler
2 1303262 2. Dil öğretiminde psikodilbilimin yeri ve önemini kavrayacaklar
3 1303263 3. Birinci ve ikinci dil ediniminde psikodilbilimin rolünü ve etkisini öğrenecekler
4 1303271 4. Dil bozuklukları ve öğrenme güçlükleri/sorunlarına psikodilbilimsel açıdan bakmayı görecekler
5 1303272 5. Dilin biyolojik temellerini araştırıp, bu konuda sentez yapma yoluna gidecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3
3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2
4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2
5 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek