Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dersin amacı söylem ile ilgili genel bilgiler vermek ve söylemin dil öğretiminde karar vermeye etkilerini araştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nalan KIZILTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Michael McCarthy. Discourse Analysis for Language Teachers. David Brazil, Malcolm Coulthard and Catherine Johns. Discourse Intonation and Language Teaching. Winifred Crombie. Process and relation in Discourse and Language Learning. Adam Jaworski and Nikolas Coupland. (Eds.) The Discourse Reader. Malcolm Coulthard and Martin Montgomery. (Eds.). Studies in discourse analysis. H.H. Stern. Fundamental Concepts of Language Teaching. D.A. Wilkins. Linguistics in Language Teaching. Ronald Carter. Linguistics and the Teacher. Theo van Els et al. Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages. Teun a. Van Dijk. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. J.P.Allen and S.Pit Corder. The Edinburgh Course in Applied Linguistics: Papers in Applied Linguistics. J.P.B. Allen and S. Pit Corder. The Edinburgh Course in Applied Linguistics: Reading for Applied Linguistics. Selected Articles. JoAnn Hammadou and Elizabeth B. Bernhardt. “On Being and Becoming A Foreign Language Teacher.” Theory Into Practice. Vol.XXVI, No: 4. Autumn1987: 301-6. M.P. Cavanaugh. “On Considering the Preparation of New English Teachers: What the Experts Say.” English Journal. Vol. 84, No: 2. February 1995: 43-45.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders söylemin ne olduğunu ve dil öğretiminde söylem analizinin rolünü içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Söylem ve söylem çözümlemesinin tanımlanması
2 söylem çözümlemesi ve dilbilgisi
3 Söylem çözümlemesi ve kelime bilgisi
4 Söylem çözümlemesi ve fonoloji
5 Konuşma dili
6 Yazım dili
7 Sistematik dilbilim ve söylem çözümlemesi
8 Söylem çözümlemesi için metot ve kaynaklar
9 Ara sınav
10 Evrensel incelik ilkeleri
11 Kimlik ve nesnellik
12 Söylemde semantik ilişkiler
13 Eleştirel söylem ve aracı kılınmış söylem
14 Final proje sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303945 Öğrenciler söylem çözümlemesinde yeterlik kazanacaktır
2 1303946 Öğrenciler ikinci dil olarak İngilizce öğretiminde söylem çözümlemesinde yeterlik kazanacaktır.
3 1303947 Öğrenciler söylem çözümlemesi için metot ve kaynaklar öğrenecektir.
4 1303953 Öğrenciler söylemde semantik ilişkileri tanıyabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
2 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek