Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yabancı dil öğrenme ve bireysel farklılıklar arasındaki ilişkiyi analiz etmek, öğrencilerin öğrenme stil, strateji, yetenek, tutum, zeka, algı, inanç, cinsiyet gibi biyolojik, psikolojik ve bilişsel faktörler açısından farklılıklarını inceleme ve tartışma. Bu farklılıklardan kaynaklanan problemleri tartışma, çözüm yolları önerme, yabancı dil sınıf içi çalışmalarına etkilerinin tartışılması, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak yabancı dil sınıflarında yapılması gereken değişiklikleri tartışma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ceylan Yangın Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ajzen,I. (1988). Attitudes, personality and behaviour. Chicago: Dorsey Press. Birch, A., &Hayward, S. (1994). Individual differences. Basingstoke: Macmillan. Chambers, G. N. (1999). Motivating language learners. Clevedon, England: Multilingual Matters. Dörnyei, Z. (2005). Individual differences in second language acquisition. London: Lawrence Associates. Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Brown, H. D. (2001). Teaching by principles. Longman. Brown, H. D. (2001). Principles of language learning and teaching. Prentice Hall , Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğreniminde bireysel farklılıkların önemi, öğrenen farklılıklarını öğrenme tarzı, öğrenme stilleri, motivasyon, yabancı dil yeteneği, öğrenme stratejileri, tutumlar, inançlar, zeka, cinsiyet, kaygı, kendine güven ve kişisel özellikler gibi yabancı dil öğrenme başarısını etkileyen çeşitli temel faktörler. Bu özelliklerin yabancı dil öğrenme üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin teorikte öğrenmenin bilişsel, duyuşsal ve biyolojik temelleri ile ilişkilendirilmesi, pratikte ise bu etkilerin sınıf içi uygulamalarına yansımalarının tartışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 12 5 60
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Personality
2 Temperament and Mood
3 Aptitude
4 Belief, Attitude and Motivation
5 Learning Styles
6 Learning Strategies
7 Multiple Intelligence Theory
8 Age
9 Sex and Gender
10 Ara sınav
11 Intelligence and Creativity
12 Anxiety
13 Self-esteem and risk taking,
14 Inhibition and Tolerance of ambiguity
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1178536 1- Bireysel farklılıklar ve İngilizce öğrenme bağlantısını öğrenecekler.
2 1183803 2- Bireysel farklılıkların İngilizce öğrenme üzerindeki olumlu –olumsuz etkilerini öğrenecekler.
3 1185784 3- Dil öğretiminde bireysel farklılıklardan kaynaklanan sorunların farkında olacaklar.
4 1186263 İngilizce öğretirken bireysel faklılılardan kaynaklanan sorunlarla başedebilmek için çözüm üretecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek