Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

İngilizce ve Türkçe’nin sesbilimsel , biçimbilimsel ve sözdizimsel kurallarını, her iki dilin yapılarının çözümlenmesinin dil öğrenimi ve öğretimindeki yerini tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turgut, A. (2013). A Contrastive Study on Turkish & English. İzmir: Zeus Kitapevi Yayınları. Akmajian, Adrian, and the others. 1997. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press. Altunkaya, Fuat. 1997. An Intoduction to Turkish-English Contrastive Grammar. Istanbul Sürat Yayıncılık Burton-Roberts, Noel.1997. Analyzing Sentences. London: Longman. Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds) 2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambrdge: Cambridge University Press. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1981. Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. Radford, Andrew. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge University Press. Rutherford, William E. 1987. Second Language Grammar: Learning and Teaching. London: Longman. Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Headline Group. Winter, E.O. 1982. Towards a Contextual Grammar of English. London: George Allen and Unwin Ltd.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngilizce ve Türkçe’nin sesbilimsel ve biçimbilimsel yapılarını karşılaştırılası; sözdizim kurallarının, tümcelerin yapısal ve dönüşümsel-üretici dilbilgisi ilkeleri ışığında karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve çözümlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 3 6 18
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction to comparative linguistics
2 Contrastive analysis hypothesis
3 Phonological contrastive Analysis
4 Morphological contrastive Analysis
5 Syntactic contrastive Analysis : Verbal and Non-verbal sentence patterns
6 Phrase structure rules
7 Surface and deep structures of sentences; the disambiguation of the sentences with two or more deep structures;
8 Auxiliaries in English and Turkish
9 Embedded sentences : Nominalization in English & Turkish (Noun clauses ) (1)
10 ARA SINAV
11 Embedded sentences : Nominalization in English & Turkish (Noun clauses ) (2 )
12 Adjective & Adverbial Clauses.
13 Gerundivization & Infınitivization
14 The implication of the contrastive linguistic studies in language teaching
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299033 1- Her iki dilin sesbilimsel özelliklerini ve farklılıklarını derinlemesine kavramış olacak
2 1299034 2- Her iki dilin biçimbilimsel özelliklerini ve sözcüklerin türetilme sürecindeki farklılıklarını derinlemesine kavramış olacak
3 1299035 3- Her iki dildeki tümceleri sözdizimsel ve tümce kurucuları açısından çözümleyebilir duruma gelecek.
4 1299036 4- Karşılaştırmalı dil çalışmalarının dil öğretimi kuramlarıyla ilişkisini tartışabilecek.
5 1299037 5- Türkçe ve İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretilmesinin karşılaştırmalı analizini yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4
2 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3
4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4
5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek