Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilere, İngiliz dili içinde Fonetik ve Fonoloji ile ilgili kavram ve kuramlara odaklanarak dilbilimin temel kavramlarını sağlamak. Öğrencilerin İngilizce dilini, ses sistemini ve telaffuzlarını ve çeşitli İngilizce lehçelerini öğrenmelerini sağlamak. Dil öğretiminde fonetiğin işlevlerinin İngilizce öğretimi ve müfredat içindeki önemini öğrencilere kavratmak. Öğrencilere İngilizce telaffuz, konuşma, dinleme ve kelime oluşturma öğretme yaklaşımlarını geliştirmelerini sağlayacak şekilde öğretim teknikleri sağlamak. Öğrencilerin İngilizce telaffuz ve konuşma becerilerine yardımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emrah Ekmekçi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew Radford, et al. 1999 Linguistics: An Introduction. Cambridge: University Press. Peter Roach, 2001. English Phonetics and Phonology: A Practical Course Cambridge University Press; 3 edition. Clark, J., Yallop, C., & Fletcher, J. ,2007. An introduction to phonetics and phonology, 3rd edition Laurel J. Brinton (2000). The Structure of Modern English: A Linguistic Introduction. John Benjamins Publishing Co. Marianne Celce-Murcia, Donna M. Brinton and Janet M. Goodwin (2010).Teaching Pronunciation Paperback with Audio CDs: A Course Book and Reference Guide. Second Edition. Cambridge University Press

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, fonoloji ve fonetik çalışmalarıyla ilgili önemli dilbilimsel kavramların tanıtımıyla başlar. Fonoloji, insan konuşmasının seslerinin incelenmesini içeren bir dilbilim dalıdır. Bu ders, fonolojinin temel kavramlarını açıklar ayrıca fonoloji, sözdizimi ve morfoloji arasındaki ilişkiye odaklanır. İngilizce kelimelerin ve cümlelerin fonetik analizi, dersin bir parçası olacaktır. İngilizce dilbilgisinde bu tür teorik bilgiler, İngilizce dil öğretiminde sağlam bir pedagojik birikim geliştirmek için kullanılacaktır. Öğrencilerden İngilizce fonoloji ve dilbilgisi bilgilerini uygulayan dersler ve dil öğrenme materyalleri hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 20 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 13 5 65
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konuşma Seslerinin Üretimi
2 Uzun ünlüler, Diphthongs ve Thripthongs
3 Sesli ve Sessiz Harfler
4 The Phoneme
5 Nasal ve diğer sessizler
6 İngilizce hece yapısı
7 Güçlü ve Zayıf Heceler
8 Basit ve birleşik kelimelerde vurgu
9 Fonemik Analizde Problemler
10 Ara Sınav
11 Bağlantılı Konuşmanın Özellikleri
12 Tonlama 1,2,3
13 Tonlama Fonksiyonları 1,2,3
14 Öğrenci Sunumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299038 İngiliz Fonetik ile ilgili terimleri, kavramları ve teorilerini kavramak ve tanımlamak.
2 1299039 İngilizce fonetik verileri okumak, işlemek ve kullanmak.
3 1299040 Fonetik ve fonolojinin İngilizce dilinin dilbilgisi sistemindeki yerini ve bunun morfoloji ve sözdizimi ile nasıl bir ilişki olduğunu göstermek.
4 1299041 İngilizce dil öğretimiyle ilgili İngilizce dilbilgisi ile ilgili çeşitli dil edinimi teorilerini uygulamak.
5 1299042 İngilizce fonetik sisteminin yanı sıra konuşma ve dinleme becerilerine odaklanarak İngilizce dersleri tasarlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67990 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68001 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68002 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67991 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68000 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67993 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
7 67992 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 67995 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67994 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67997 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
11 67996 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
12 67999 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67998 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5
2 4 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 4 5
3 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4
4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4
5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek