Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103067062011 Yakma Sistem. Emisyon Kontrolü 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yakma sistemlerinin çevreye yaydığı kirleticiler, bu kirleticilerin kaynakları ve bunların azaltılmasını sağlayacak teknolojilerini tanıyabilme ve öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] EGZOZ EMİSYON KONTROLÜ MEGEP ders notları MEB 2011 Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yakıtlar, Yanma ve Yanma Reaksiyonları, Taşıt Kaynaklı Kirleticiler ve Hava Kirliliğine Etkileri, Motor Konstrüktif Özelliklerinin, Ayar ve Bakım Değerlerinin Emisyonlar Üzerindeki Etkileri, Farklı Taşıt Çalışma Şartlarının Emisyonlar Üzerindeki Etkisi, Taşıt Kaynaklı Kirleticilere Karşı Alınan Önlemler, Kirleticiler İçin Getirilen Kanuni Sınırlamalar ve Emisyon Ölçüm Teknikleri. Taşıtların çevreye yaydığı kirleticiler, bu kirleticilerin taşıttaki kaynakları ve bunların azaltılmasını sağlayacak taşıt teknolojilerini tanıyabilme ve öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
22 Proje Hazırlama 4 20 80
23 Proje Sunma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Motorlu taşıtlardaki kirletici emisyon kaynakları
2 Emisyon standartları
3 Motorlarda CO, CO2, NOx oluşum mekanizması
4 Motorlarda HC, SO2 duman ve partikül oluşum mekanizması
5 Motorlu taşıtlarda kullanılan yakıtların cinsi ve özellikleri
6 Emisyon azaltıcı sistemlerin kontrolü
7 Katalitik dönüştürücülerin çeşitleri, çalışma prensipleri
8 Katalitik dönüştürücülerin kontrolleri
9 Dizel motorlarda hava fazlalık katsayıları (Lambda değerleri) ve emisyon kontrolü ile ilişkisi
10 Ara sınav
11 Benzinli motorlarda hava fazlalık katsayıları (Lambda değerleri) ve emisyon kontrolü ile ilişkisi
12 Çevre kirletici kaynaklar
13 Emisyon azaltıcı önlemler
14 Katalitik dönüştürücülerin test edilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74944 1170851 Yakıtlar, yanma ve yanma reaksiyonlarını öğrenme
74945 1181447 Taşıt kaynaklı kirleticiler ve hava kirliliğine etkilerini öğrenme
74946 1156218 Taşıt kaynaklı kirleticilere karşı alınan önlemleri öğrenme
74947 1150957 Kirleticiler için getirilen kanuni sınırlamaları öğrenme
74948 1156008 Emisyon ölçüm tekniklerini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
74944 4 5 1 1 1 1 3 2 2
74945 1 1 4 4 4 1 1 1
74946 2 1 2 1 1 4 1 4 3
74947 2 1 2 4 5 1 4
74948 1 2 1 2 2 3 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek