Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB715 Newtonyen Olmayan Akışkanların Mekaniği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilere,sürtünmeli akışkanlar mekaniğinin fiziksel yönleri konusunda bilgi ve bu bilginin ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- CENGEL Y.A., CIMBALA, J.M., Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları. Palme Yayınevi, 2014. - Muralidhar, K., and Biswas, G., “Advanced Engineering Fluid Mechanics”, 2nd Ed. Alpha Science, 2005. - Panton, R. L., “Incompressible Flow”, 3rd Ed. Wiley, 2005. - Papanastasiou, T. C., Georgiou, G.C., “Viscous Fluid Flow”, CRC Press, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Akış kinematiği, Akışkan dinamiği temel denklemleri, Navier-Stokes denklemleri ve analitik çözümleri, Temel denklemlerin boyutsuzlaştırılması, Benzerlik çözümleri, Laminer sınır tabaka, Momentum-integral ilişkileri, 8-Türbülans ve Türbülans modellemeye giriş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 7 7
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar,tanımlar, süreklilik yaklaşımı, viskozite, sürtünmeli akışlara ait bazı örnekler
2 Akış kinematiği, Maddesel türev, Akışkan hareketinin sınıflandırılması, Çevrinti
3 Temel korunum denklemlerinin türetilmesi: Süreklilik denklemi, Navier-Stokes denklemleri
4 Temel korunum denklemlerinin türetilmesi: Enerji denklemi
5 Korunum denklemlerinin matematiksel yapısı ve bunların boyutsuzlaştırılması
6 Çevrinti transport denklemi, akım fonksiyonu çevrinti ilişkisi
7 Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri - ( Sürünme akışı): Bir küre etrafındaki Stokes çözümü.
8 Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri - (Sürtünmeli akış): Couette akışı, Poiseuille akışı vs.
9 Arasınav
10 Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri - (Eşeksenli dönen silindirler arasındaki akış): Stokes’un birinci ve ikinci problemleri.
11 Sınır tabakalar denklemleri ve laminer sınır tabaka
12 Blasius çözümü, Falkner-Skan çözümleri
13 Momentum İntegral formülasyonu. Yaklaşık çözümler
14 Sınır tabaka ayrılması
15 Türbülansa giriş ve türbülanslı sınır tabakalar
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277247 Kütle, momentum ve enerji korunum denklemlerini türetebilir ve her bir terimin fiziksel anlamını ayrıntılı olarak açıklayabilir
2 1277248 Temel denklemlerin boyutsuz olarak ifade edebilir akış alanını tanımlayan boyutsuz parametreleri belirleyebilir
3 1277249 Navier-Stokes denklemlerinin bazı yaklaşık (analitik olarak) çözümlerini elde edebilir
4 1277250 Navier-Stokes denklemini basit mühendislik problemlerine uygulayabilir
5 1277251 Sınır tabaka denklemlerinin benzerlik çözümlerini yapabilir. Laminer ve türbilanlı sınır tabakaları ayırt edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 3 3 2 4 5 5 3
2 2 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4
3 2 5 4 4 1 2 1 5 4 2 4
4 4 4 3 1 5 5 4 1 1 2 3
5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek