Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103067182011 Gaz Türbinleri ve Termodinamiği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sıkıştırılabilir akımlarla ilgili mühendislik problemlerini çözme yeteneği kazandırmak. Gaz türbinlerinin dizaynı hakkında yeteneği kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Shapiro A.H.; "The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow Vol 2, Roland Press Company, New York, 1945 2. Daneshyar H.; "One Dimensional Compressible Flow", Permagon Press, Second Edition 1999

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gazların termodinamiği, hal denklemleri, enerji denkliği, ısı iletimi. Hareket denklemleri, akustik yaklaşım, ses dalgaları. Türbinler. Potansiyel akımlar. Bir boyutlu sıkıştırılabilir akışlar. İki boyutlu akımlar, karakteristikler yöntemi, basit dalga çözümleri. Küçük tedirgemeler. Şok dalgaları. Gaz türbinlerinin dizaynı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gazların termodinamiği.
2 Hal denklemleri.
3 Enerji denkliği
4 Isı iletimi.
5 Hareket denklemleri.
6 Akustik yaklaşım, ses dalgaları.
7 Potansiyel akımlar.
8 Bir boyutlu sıkıştırılabilir akışlar
9 İki boyutlu akımlar.
10 Arasınav.
11 Türbin termodinamiği.
12 Türbin termodinamiği.
13 Gaz türbini tasarımı.
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117127 Gazların termodinamiğini bilir.
2 1117128 Hareket denklemlerini türetilr.
3 1117129 Potansiyel akım bilir.
4 1117130 Türbinlerin termodinamiğini bilir.
5 1117131 Gaz türbinlerini tasarlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3 3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek