Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB723 Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınım 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kapalı ortamlardaki laminer ve türbülanslı akışlar konusundaki bilgilerini artırmak ve kapalı ortamlarda doğal taşımın ve oyuk akışları konusunda sayısal yöntemleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ostrach, S., Natural Convection in Enclosures, J. Heat Transfer 110, 1175-1190, 1988. 2. Raithby, G.D., Hollands, K.G.T., Natural Convection, Chapter 6 in: Rohsenow,W.M., Harnett,J.P., Ganic,E.N. (Eds.), Handbook of Heat Transfer Fundamentals, 2nd Edition, McGraw-Hill, NewYork, 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kapalı ortamlarda doğal taşınıma giriş. Kapalı ortamlarda laminer doğal taşınım. Kapalı Ortamlarda türbülanslı doğal taşınım. Kapalı ortamlarda doğal taşınımı etkileyen fiziksel etkenler. Kapalı ortamlarda doğal taşınım için korelasyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 12 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 5 9 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapalı ortamlarda ısı transfer mekanizmaları.
2 Taşınım ısı transferi
3 Zorlanmış ısı transferi
4 Serbest taşınım ısı transferi
5 Doğal taşınım ısı transferi
6 Karışık ısı transferi
7 İki boyutlu kapalı ortamlarda doğal taşınım
8 Üç boyutlu kapalı ortamlarda doğal taşınım
9 Dikdörtgen kesitli kapalı ortamlarda doğal taşınım
10 Arasınav
11 Küresel kapalı ortamlarda doğal taşınım
12 Halka kesitli kapalı ortamlarda doğal taşınım
13 Kapalı ortamlarda doğal taşınım örnek çözümlemeleri-1
14 Kapalı ortamlarda doğal taşınım örnek çözümlemeleri-2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417338 Kapalı ortamlarda laminer ve türbülanslı akışların yapısını bilir.
2 1411471 Kapalı ortamlarda momentum ve ısı transfer mekanizmalarını bilir.
3 1417496 Kapalı ortamlar yaklaşımıyla boşluklu akış çözümlerini yapabilir.
4 1422842 Boşluklu akış çözümlerinde genişletilmiş sınır yaklaşımını bilir ve bu sınır koşullarını ilgili problemlere uygulayabilir.
5 1545471 Kapalı ortamlarla ilgili çeşitli programları bir Fortran kod veya paket program yardımıyla förmüle eder ve çözebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4
2 5 5 4 4 4
3 5 5 4 4 4
4 5 5 4 4 4
5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek