Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103067232011 Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınım 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kapalı ortamlardaki laminer ve türbülanslı akışlar konusundaki ve bu akışların sayısal yöntemleri konusundaki bilgilerini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ostrach, S., Natural Convection in Enclosures, J. Heat Transfer 110, 1175-1190, 1988. 2. Raithby, G.D., Hollands, K.G.T., Natural Convection, Chapter 6 in: Rohsenow,W.M., Harnett,J.P., Ganic,E.N. (Eds.), Handbook of Heat Transfer Fundamentals, 2nd Edition, McGraw-Hill, NewYork, 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kapalı ortamlarda doğal taşınıma giriş. Kapalı ortamlarda laminer doğal taşınım. Kapalı Ortamlarda türbülanslı doğal taşınım. Kapalı ortamlarda doğal taşınımı etkileyen fiziksel etkenler. Kapalı ortamlarda doğal taşınım için korelasyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 12 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 5 9 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı transfer mekanizmaları
2 Taşınım ısı transferi
3 Zorlanmış ısı transferi
4 Serbest taşınım ısı transferi
5 Doğal taşınım ısı transferi
6 Karışık ısı transferi
7 İki boyutlu kapalı ortamda doğal taşınım
8 Üç boyutlu kapalı ortamda doğal taşınım
9 Dikdörtgen kesitli kapalı ortamda doğal taşınım
10 Arasınav
11 Küresel kapalı ortamda doğal taşınım
12 Halka kesitli kapalı ortamda doğal taşınım
13 Kapalı ortamda doğal taşınım örnek çözümlemeleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125520 1190296 Kapalı ortamlarda laminer ve türbülanslı akışların yapısını bilir.
125521 1184060 Kapalı ortamlar momentum ve ısı transfer mekanizmalarını bilir.
125522 1190462 Kapalı ortamlar yaklaşımıyla boşluklu akış çözümlerini yapabilir.
125523 1196108 Boşluklu akış çözümlerinde sınır koşullarının uygulanmasını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.