Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB720 Isı İletimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Isı iletimi problemlerine yeni bir bakış açısı kazandırarak, ileri seviyedeki çalışmalara gerekli alt yapıyı hazırlamak. Y.Lisans öğrencilerinin ısı iletimi problemlerine çözüm yollarını ve analitik ve nümerik yöntemleri göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arpacı,V. Conduction Heat Transfer, Addison-Wesley Publishing Company,1966 2. Özışık,M.N., Heat Conduction ,Wiley Publ.,1993. 3. Prof.Dr. Osman F. Genceli ´Çözümlü Isı İletimi Problemleri´, Birsen yayını, 2004 4. Prof.Fethi Halıcı, M.Gündüz ´Örneklerle Isı Geçişi´ Birsen yayını, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı iletimi için İntegral ve diferansiyel denklemler; Sınır Şartlar. Bir, iki ve üç boyutlu modelleme teknikleri. Fourier serileri, Fourier-Legendre serileri; Değişkenlerin ayrılması, zamana bağlı olan ve olmayan ısı iletimi problemlerinin çözüm yöntemleri, Laplace formülasyonu. Diferansiyel formülasyon: Sayısal ve grafik çözümler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir boyutlu ısı iletimi
2 Değişken kesitli kanatlı yüzeylerde ısı iletimi
3 Sürekli rejimde iki veya daha fazla boyutlu ısı iletimi
4 Sürekli rejimde iki veya daha fazla boyutlu ısı iletimi
5 Sürekli rejimde iki veya daha fazla boyutlu ısı iletimi
6 Devamlı rejimde ısı iletimi sayısal yöntemleri
7 Sonlu farklar yöntemi ve uygulamaları
8 Sonlu farklar yöntemi ve uygulamaları
9 Arasınav
10 Geçici rejimde ısı iletimi
11 Değişkenlerin ayrılması yöntemi
12 Laplace transformasyon yöntemi
13 Geçici rejimde ısı iletimi sayısal yöntemleri
14 Geçici rejimde ısı iletimi sayısal yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224401 İletimle ısı geçişçi için integral ve diferansiyel denklemleri öğrenir.
2 1194462 Sınır şartlarını ve sınır şartlarının homojenleştirilmesini öğrenir.
3 1206955 İletimle ısı geçişinde tek boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu, zaman bağımlı ve içinde ısı üretimi olan problemlerin çözüm yöntemlerini bilir.
4 1209058 Değişkenlerin ayrılması yöntemini, kartezyen ve silindirik koordinatlardaki problemlerin çözüm yöntemlerini bilir.
5 1213090 Diğer ileri düzeyde ısı iletim problemlerini farklı yöntemlerle çözümlemeyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5
2 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
4 5 4 4 4 5
5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek