Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB707 Yakma Sistemlerinde Paket Programlar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yanma kapsamına giren konularda modelleme ve bilgisayar uygulamaları yapma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Bahattin TOPALOGLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Borat, O., 1992. Yanma Bilgisi, TEV Yayını, İstanbul. Çengel, Y.A., Boles M.A., 1996. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür Yayıncılık, İstanbul. De Nevers, N., 1995. Air Pollution Control Engineering, Mc GrawHill, NewYork.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 10 30
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stokiyometrik Yanma Hesabı;
2 Teorik Yanma Sıcaklığı Hesabı;
3 Alev Boyu ve Şeklinin Hesaplanması;
4 Termokimyasal Denge Hesabı;
5 Reaksiyon Kinetiği Hesabı;
6 Isıl NOx Oluşumunun Modellenmesi;
7 Baca Gazı Resirkülasyonunun Modellenmesi;
8 Gaz Hareketinin Modellenmesi;
9 Partikül Hareketinin Modellenmesi;
10 Ara sınav
11 Damlacık Oluşumunun Modellenmesi;
12 Damlacık Buharlaşmasının Modellenmesi;
13 Baca Tasarım Hesabı;
14 Dispersiyon Modellemesi;
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276526 Yanma Hesapları;
2 1276523 Alev Karakteristiklerinin Hesaplanması;
3 1276524 Emisyon Oluşumunun Modellenmesi;
4 1276525 Partikül Hareketinin Modellenmesi;
5 1276564 Yanmanın Modellenmesi;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5
2 5 4 4
3 5 4
4 4 5 3
5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek