Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB722 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; sayısal yöntemlerin akışkanlar mekaniğine uygulanması becerisini elde etmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Mustafa ÖZBEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Fox R. W., Pritchard P. J ve McDonald A. T (2011). Introduction to Fluid Mechanics. USA:Wiley. 2) Versteeg, H. K., Malalasekera, W., Introduction to Computational Fluid Dynamics, Pearson, 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) denklemleri; HAD’ın güncel uygulamaları; Sonlu hacimler yöntemi ile yayılım problemi çözümü; Sonlu hacimler yöntemi ile yayılım-taşınım problemi çözümü; HAD yazılımı ile düz plaka probleminin analizi; HADyazılımı ile kanat elemanı probleminin analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği denklemleri
2 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği denklemleri
3 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’nin Güncel Uygulamaları
4 Sonlu Hacimler Yöntemi İle Yayılım Problemi Çözümü
5 Sonlu Hacimler Yöntemi İle Yayılım Problemi Çözümü
6 Sonlu Hacimler Yöntemi İle Yayılım-Taşınım Problemi Çözümü
7 Sonlu Hacimler Yöntemi İle Yayılım-Taşınım Problemi Çözümü
8 HAD Yazılımı İle Düz Plaka Probleminin Analizi
9 HAD Yazılımı İle Düz Plaka Probleminin Analizi
10 HAD Yazılımı İle Düz Plaka Probleminin Analizi
11 Ara Sınav
12 HAD Yazılımı İle Kanat Elemanı Probleminin Analizi
13 HAD Yazılımı İle Kanat Elemanı Probleminin Analizi
14 HAD Yazılımı İle Kanat Elemanı Probleminin Analizi
15 Proje Sunumları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497858 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’nin güncel uygulamalarının öğrenilmesi
2 1497859 Akışkanlar Mekaniği’nde sayısal çözüm yöntemlerinin kavranması
3 1497860 Sonlu Hacimler Yöntemi ile yayılım problemlerinin çözümünün öğrenilmesi
4 1497861 HAD yazılımı ile düz plaka üzerindeki akış analizinin öğrenilmesi
5 1497862 HAD yazılımı ile kanat elemanı üzerindeki akış analizinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek