Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB704 İleri Mekanik Sistem Tasarımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mekanik sistem tasarımı ve bilgisayar destekli mühendislik hesaplamalarına yönelik çalışmalar yapacak araştırmacıların, yorulma ve mekanik dayanım teorilerini öğrenmeleri ve lisansüstü tez çalışmalarında yardımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bannantine, J.A., Comer, J.J, and Handrock, J.L., Fundamentals of Metal Fatigue Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1990. - Vardeman, S.B., Statistics for Engineering Problem Solving, PWS Publishing, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarım surecinde belirsizlik kaynakları, İmalat ve Geometrik değişkenlik, Malzeme değişkenliği Komponent Sistem Etkileşimi, Çalışma ve servis koşulları, Dayanım ve Güvenirlik gereksinimi, Yapısal Elemanlarda Yorulma Hasarı Hesaplama Yöntemleri, Gerilme Ömür Yaklaşımı, Gerinim Ömür Yaklaşımı, Olasılık ve İstatistik, İstatistiksel Dağılımlar, Güvenirlik Aralıklarının Tespiti. METE Çok-eksenli yorulma Analizi Programıyla Uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 3 45 135
23 Proje Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemede yorulma davranışı ve deneysel gözlemler
2 Elastik ve elastik-plastik orantısal-orantısal olmayan deformasyonlar ve gerilme tensör analizi
3 Mekanik Tasarımda Dayanım Kavramı: Temel yorulma testleri
4 Mekanik Tasarımda Dayanım Kavramı: Dayanım ve Güvenirlik gereksinimi
5 Toplam ömür yaklaşımları: Gerilme ömür yaklaşımı I
6 Toplam ömür yaklaşımları: Gerilme ömür yaklaşımı II
7 Toplam ömür yaklaşımları: Gerinim ömür yaklaşımı I
8 Toplam ömür yaklaşımları: Gerinim ömür yaklaşımı II
9 Arasınav
10 Kırılma mekaniği yaklaşımı
11 Bilgisayar Destekli Dayanım Hesaplaması: Geometrik düzensizlik ve çentik yaklaşımı
12 Bilgisayar Destekli Dayanım Hesaplaması: Çok-eksenli Yükleme
13 Yorulma Analizi Uygulaması : Gerilme Ömür Yaklaşımı
14 Değişkenliğin İstatistiksel İncelemesi
15 Mekanik Tasarımda Olasılık Yöntemi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497796 Kırılma mekaniği ile ilgili kavramları bilir
2 1497797 Yorulma ve ömür ilişkisini analiz edebilir
3 1497798 Gerilme ve ömür ilişkisini analiz edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 3 5 3 3 4 5 4
2 4 4 3 3 5 3 4 5 5 4 3
3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek