Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB709 Optimizasyon Yöntemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

1.Öğrencilere farklı enerji çevrim santrallerine ait analiz bilgi ve becerisi kazandırmak 2.Enerji sistemlerine ait konularda optimizasyonu becerisi kazandırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Optimizasyonu ile ilgili temel kavramlar, enerji sistemlerinin optimizasyon metotları, Amaç fonksiyon (termodinamik, ekonomik, termoekonomik), optimizasyon yöntemleri, Doğrusal Programlama, Doğrusal olmayan programlama, Simplex yöntemi, Enerji dönüşüm tesislerinde optimizasyon Uygulama Yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Optimizasyon Temel Kavramları
2 Enerji sistemlerinde optimizasyon yöntemleri
3 Amaç Fonsiyon (Termosinamik, Ekonomik ve Termoekonomik)
4 Optimizasyon Yöntemleri ( Analatik ve Nümerik Yöntemler, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Boyutlu Optimizasyon)
5 Optimizasyon Yöntemleri (Lineer Programlama)
6 Simplex Yöntemi
7 Enerji Sistemlerinde Optimizasyon Uygulaması
8 Optimizasyon Yöntemleri ( Nonlineer Programlama, Lagrange çarpanları)
9 Ara Sınav
10 Optimizasyon Yöntemleri ( Nonlineer Programlama, Lagrange çarpanları)
11 Enerji Sistemlerinde Optimizasyon Uygulaması
12 Ekonomik Optimizasyon
13 Ekonomik Optimizasyon Uygulamaları
14 Ekonomik Optimizasyon Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276981 Enerji sistemleri optimizasyonu sorunlarını çözme yeteneğinin kazanılması
2 1276982 Problemleri optimizasyon problemi haline dönüştürme bilgisinin edinilmesi
3 1276983 Enerji problemlerini anlama ve yorumlama tecrübesinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 4
2 4 2 2
3 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek