Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB710 Sınır Elemanlar Yöntemi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sonlu elemanlar yöntemini ve uygulamalarını öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İ. Göğüs, Sonlu Elemanlar Yöntemi (Ders kitabı)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğilme hesabında sonlu elemanlar metodu: Genel bilgiler / Çubuk, plak ve kabuklarda eğilme probleminin enerjetik formülasyonu / Sistemlerin bünyelerine uygun elemanlara bölünmesi / Deplasman parametrelerinin ve deplasman fonksiyonlarının seçimi / Eleman rijitlik matrisi ve yük matrisinin hesabı / Sınır şartlarının konulması / Deplasman parametrelerinin ve kesit tesirlerinin hesabı / Stabilite hesabında sonlu elemanlar metodu: Stabilite probleminin enerjetik formülasyonu, sistemin elemanlara bölünmesi / Deplasman fonksiyonlarının seçilmesi / Eleman rijitlik matrisi ve yük matrisinin hesabı / Sınır şartlarının konulması / Kritik yüklerin hesabı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğilme hesabında sonlu elemanlar metodu: Genel bilgiler
2 Çubuk, plak ve kabuklarda eğilme probleminin enerjetik formülasyonu
3 Uygulamalar
4 Sistemlerin bünyelerine uygun elemanlara bölünmesi
5 Deplasman parametrelerinin ve deplasman fonksiyonlarının seçimi
6 Uygulamalar
7 Sınır şartlarının konulması. Deplasman parametrelerinin ve kesit tesirlerinin hesabı
8 Ara Sınav
9 Uygulamalar
10 Deplasman fonksiyonlarının seçilmesi
11 Ödev kontrolü
12 Eleman rijitlik matrisi ve yük matrisinin hesabı (II. Yıliçi Sınavı)
13 Sınır şartlarının konulması
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276587 Öğrenciler, çubuk, plak ve kabuklarda eğilme probleminin ve stabilite probleminin enerjetik formülasyonunu oluşturabilecektir.
2 1276588 Öğrenciler, sistemleri bünyelerine uygun elemanlara bölebilecektir.
3 1276589 Öğrenciler, deplasman parametrelerini ve deplasman fonksiyonlarını seçebilecektir.
4 1276590 Öğrenciler, eleman rijitlik ve yük matrislerini belirleyebilecektir.
5 1276591 Öğrenciler, sınır koşullarını uygun bir biçimde koyabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek