Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMMB719 Boundary Layer Theory 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sınır tabaka akımının önemini öğrenciye aktarmak Konuyla ilgili teorileri gerçek mühendislik problemlerini çözmek için kullanmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Schlichting, H. and Gersten, K. 2000. Boundary Layer Theory Springer-Berlin. 2. White, F.M., 1991. Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akım ortamına etki eden kuvvetler. Momentumun ve enerjinin korunumu prensibi. Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin çözümleri. Sınır tabaka teorisi. Sınır tabaka denklemlerinin benzerlik çözümü. Termal sınır tabaka. Laminer ve türbülanslı sınır tabaka. Türbülanslı sınır tabakalarda hareket ve enerji denklemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akım ortamına etki eden kuvvetler.
2 Momentumun ve enerjinin korunumu prensibi.
3 Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin çözümleri.
4 Problem çözümü
5 Sınır tabaka teorisi.
6 Sınır tabaka denklemlerinin benzerlik çözümü.
7 Sınır tabaka denklemlerinin benzerlik çözümü.
8 Problem çözümü.
9 Termal sınır tabaka.
10 Problem çözümü
11 Arasınav
12 Laminer ve türbülanslı sınır tabaka.
13 Türbülanslı sınır tabakalarda hareket ve enerji denklemleri.
14 Problem çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73595 1497540 Sınır tabaka konusunda bilgi sahibidir.
73596 1497538 Laminer sınır tabaka problemlerini çözer
73597 1497539 Türbülans sınır tabaka problemlerini çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
73595 4 4 4 4 4 4
73596 4 4 4 4 4 4
73597 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek