Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMMB720 Heat Conduction 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Isı iletimi problemlerine yeni bir bakış açısı kazandırarak, ileri seviyedeki çalışmalara gerekli alt yapıyı hazırlamak. Y.Lisans öğrencilerinin ısı iletimi problemlerine çözüm yollarını ve analitik ve nümerik yöntemleri göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Lütfü Namlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof.Dr. Osman F. Genceli ´Çözümlü Isı İletimi Problemleri´, Birsen yayını, 2004 2. Özışık,M.N., Heat Conduction ,Wiley Publ.,1993. 3. Arpacı,V. Conduction Heat Transfer, Addison-Wesley Publishing Company,1966 4. Prof.Fethi halıcı, M.Gündüz ´Örneklerle Isı Geçişi´ Birsen yayını, 2007

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı iletimi için İntegral ve diferansiyel denklemler; Sınır Şartlar. Bir, iki ve üç boyutlu modelleme teknikleri. Fourier serileri, Fourier-Legendre serileri; Değişkenlerin ayrılması, zamana bağlı olan ve olmayan ısı iletimi problemlerinin çözüm yöntemleri, Laplace formülasyonu. Diferansiyel formülasyon: Sayısal ve grafik çözümler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir boyutlu ısı iletimi
2 Değişken kesitli kanatlı yüzeylerde ısı iletimi
3 Sürekli rejimde iki veya daha fazla boyutlu ısı iletimi
4 Sürekli rejimde iki veya daha fazla boyutlu ısı iletimi
5 Sürekli rejimde iki veya daha fazla boyutlu ısı iletimi
6 Devamlı rejimde ısı iletimi sayısal yöntemleri
7 Sonlu farklar yöntemi ve uygulamaları
8 Sonlu farklar yöntemi ve uygulamaları
9 Arasınav
10 Geçici rejimde ısı iletimi
11 Değişkenlerin ayrılması yöntemi
12 Laplace transformasyon yöntemi
13 Geçici rejimde ısı iletimi sayısal yöntemleri
14 Geçici rejimde ısı iletimi sayısal yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122833 1497505 İletimle ısı geçişçi için integral ve diferansiyel denklemleri öğrenebilir
122834 1497501 Sınır şartları öğrenebilir
122835 1497502 İletimle ısı geçişi hesap yöntemlerini yapabilir
122836 1497503 Değişkenlerin ayrılması yöntemini öğrenebilir
122837 1497504 İki ve üç boyutlu modelleme teknikleri öğrenebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
122833 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
122834 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
122835 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
122836 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
122837 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek