Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB725 Malzemelerde Yorulma 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine, çevrimsel yüklemelere maruz metalik malzemelerde yorulma çatlak oluşumu, ve kırık yüzeyi değerlendirmesi, yorulmaya karşı tasarımda malzeme, ısıl işlem ve parça geometrisi bazında ilgili parametreler tanıtarak gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Uygulamalar ile öğrenciye tasarım deneyimi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Jaap Schijve, Fatigue of Structures and Materials, Springer, 2009-01-01, ISBN: 1402068077 2. R. Brooks, A. Chaudhary; Metallurgical Failure Analysis, Mc.Graw Hill Inc., New York, 1993. 3. Collins, J. A., 1993. Failure of Materials in Mechanical Design, Wiley. 4. Shigley'den Makine Muhendisliğinde Tasarım, Richard G. Budnays, J. Keith Nisbett, Cevirenler: H. Sevil Ergur, Murat Dilmec, H. Selcuk Halkacı, Sami Karadeniz, Birol Kalkış, Yaşar Pancar, 8. Metrik Basımdan Ceviri, Literatür Yayınları, Birinci Basım 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yorulma hasarının tanımı ve oluşum mekanizması. Zorlaması türleri. Yorulma dayanımının deneysel olarak saptanması. Yorulma dayanımı diyagramları. Yorulma dayanımını indirgeyici etkiye sahip değieşkenlerin irdelenmesi. Yorulmaya karşı tasarımda klasik yöntem ve uygulamalar. Kısa ve uzun Ömürlü Yorulma durumu. Miner kuralı ve uygulaması. Kırılma mekaniğinin yorulma çatlak ilerlemesine uygulanarak ömür hesabının gerçekleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yorulma ile ilgili temel kavramlar, yorulma zorlaması, yorulma kırılması ve yorulmanın önemi.
2 Yorulma ile ilgili temel kavramlar, yorulma zorlaması, yorulma kırılması ve yorulmanın önemi.
3 Yorulma ile ilgili temel kavramlar, yorulma zorlaması, yorulma kırılması ve yorulmanın önemi.
4 Çatlaksız malzemelerin yorulma özellikleri (uzun ömürlü yorulma, kısa ömürlü yorulma).
5 Çatlaksız malzemelerin yorulma özellikleri (uzun ömürlü yorulma, kısa ömürlü yorulma).
6 Çatlaklı malzemelerin yorulma özellikleri ve kırılma mekaniği.
7 Çatlaklı malzemelerin yorulma özellikleri ve kırılma mekaniği.
8 Arasınav
9 Yorulma mekanizması ve yorulmada metalürjik değişkenler.
10 Yorulma mekanizması ve yorulmada metalürjik değişkenler.
11 Yorulma aşınması.
12 Metallerde yorulma olayını etkileyen temel faktörler
13 Yorulmaya Göre Tasarım Yöntemleri
14 Yorulma kayıpları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497432 Yorulma kırılması hakkında bilgi sahibi olur.
2 1497433 Yorulma mekanizmalarını öğrenir.
3 1565840 Yorulmaya göre tasarım prensiplerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 3 4
3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek