Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB725 Malzemelerde Yorulma 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine, çevrimsel yüklemelere maruz metalik malzemelerde yorulma çatlak oluşumu, ve kırık yüzeyi değerlendirmesi, yorulmaya karşı tasarımda malzeme, ısıl işlem ve parça geometrisi bazında ilgili parametreler tanıtarak gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Uygulamalar ile öğrenciye tasarım deneyimi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yorulma hasarının tanımı ve oluşum mekanizması. Zorlaması türleri. Yorulma dayanımının deneysel olarak saptanması. Yorulma dayanımı diyagramları. Yorulma dayanımını indirgeyici etkiye sahip değieşkenlerin irdelenmesi. Yorulmaya karşı tasarımda klasik yöntem ve uygulamalar. Kısa ve uzun Ömürlü Yorulma durumu. Miner kuralı ve uygulaması. Kırılma mekaniğinin yorulma çatlak ilerlemesine uygulanarak ömür hesabının gerçekleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yorulma zorlaması ve kırılması, mekanizması, önemi ve temel etkenler
2 Kırıkların makroskopik bulguları ve zorlanma ilişkileri
3 Yorulma dayanımının (YD) belirlenmesi, Wöhler eğrisi, kısa ömürlü yorulma (KÖY), uzun ömürlü yorulma (UÖY) bölgeleri, genleme-çevrim sayısı eğrilerinin elde edilmesi, istatistiksel yöntemler
4 Tasarımda SMITH diyagramlarının kullanımı
5 Yorulma zorlanması için malzeme seçimi, çelik ve dökme demirlerin yorulma özellikleri, farklılıkları, Wöhler ve SMITH diyagramları, malzeme özelliklerinin belirlenmesinde temel kabuller.
6 Kaynaklı bağlantıların yorulma davranışı, ısıl işlemlerin etkisi ve sonuçları
7 Malzemelerin korozif ortamda yorulması ve sonuçları
8 Kaplamaların korozyonlu yorulma durumunda etkileri
9 Miner Kuralı ve uygulaması
10 Arasınav
11 Parça bazında konstrüktif çentiklerin yorulma davranışına etkileri
12 Çatlaklı parçaların yorulma ömrünün belirlenmesinde kırılma mekaniği yaklaşımı ve uygulaması
13 Yorulma faz diyagramı, Yorulmada klasik tasarıma ait sayısal örnekler,YD arttırıcı yönde alınabilecek tedbirler ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276759 Yorulma kırılması hakkında bilgi sahibi olur.
2 1276760 Yorulma mekanizmalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek