Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB712 Hesaplamalı Isı Transferi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Isı transferi ve akışkanlar mekaniği konularında ileri seviyede bilgiler sağlamak, sayısal modelleme konusunda teorik alt yapı sağlaması. Isı ve akış problemlerinin sayısal olarak modellenmesi konusunda altyapı oluşturmak analizlerini gerçekleştirerek sonuçları yorumlamak ve raporlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Lütfü NAMLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Anderson, D.A., Tannehill, J.C. ve Pletcher, R.H., Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Hemisphere Publishing Co., New York, 1984. 2. Patankar, S.V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Co., Washington, D.C., 1980. 3. Yunus A. Cengel, Heat Transfer: A Practical Approach, McGraw-Hill. 4. William S., Janna, Engineering Heat Transfer, CRC Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel tanımlar, Taylor serisinin açılımı, sayısal türev ve sayısal integral, Fourier ısı iletimi denklemi, ısı iletimi diferansiyel denklemi ve kararlı ve kararlı olmayan durumlarda sıcaklık dağılımlarının sayısal analizi, mühendislik uygulamalarında ısı transferi analizleri, kütle, enerji ve momentumun korunum denklemleri, Euler ve Navier-Stokes denklemlerinin sayısal kararlı ve kararlı olmayan durumlar için çözümü, mühendislik uygulamalarında aşık analizleri, içerisinde akışın da olduğu ısı transferi problemlerinin modellenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanımlar, Taylor serisinin açılımı, sayısal türev ve sayısal integral
2 Fourier ısı iletimi denklemi
3 Isı iletimi diferansiyel denklemini
4 Kararlı durumda ısı transferi
5 Problem Çözümü 1
6 Kararlı olmayan durumda ısı transferi
7 Problem Çözümü 2
8 Mühendislik uygulamalarında ısı transferi problemlerinin modellenmesi
9 Navier-Stokes denklemleri
10 Ara Sınav
11 Kapalı ortamlarda akış
12 Dış akış
13 Mühendislik uygulamalarında akış problemlerinin modellenmesi
14 Problem Çözümü 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545443 Genel tanımları, Taylor serisinin açılımını, sayısal türev ve sayısal integral almayı bilir.
2 1545444 Fourier ısı iletimi denklemi, ısı iletimi diferansiyel denklemini çözebilir.
3 1545445 Kararlı ve kararlı olmayan durumlarda sıcaklık dağılımlarının sayısal analizi yapabilir.
4 1545446 Mühendislik uygulamalarında ısı transferi analizlerini yapabilir.
5 1545447 Kararlı ve kararlı olmayan durumlar için kütle, enerji ve momentumun korunum denklemleri, Euler ve Navier-Stokes denklemlerinin sayısal çözebilir.
6 1545448 Mühendislik uygulamalarında akış ve ısı transferi problemlerini modelleyip elde ettiği sonuçları yorumlayıp raporlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 5 5 4 4
3 5 5 4 4
4 5 5 4 4
5 5 5 4 4
6 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek