Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103067122011 Hesaplamalı Isı Transferi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Iletim, taşınım ve ışınım şeklinde olan ısı geçişi türlerini tanıtmak. Isı geçişi yöntemlerini kullanarak ısıl (termal) sistemlerde ısı geçişi sağlayan cihazları tasarlayabilme becerisini kazandırmak. Düzlem duvarlarda, silindirik-küresel sistemlerde ve genişletilmiş yüzeylerde ısı geçişini öğretmek. İçinde ısı üretiminin olduğu sistemlerde ısı geçişini tanıtmak. Zorlanmış ve doğal ısı taşınımla ısı geçişini öğretmek. Isı değiştiricileri türlerini ve hesap yöntemlerini tanıtmak. Işınımla ısı geçişinin esaslarını öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı geçişinin tanıtımı. İletim, taşınım ve ışınımla ısı geçişinin esasları. Kartezyen/Dikdörtgen, silindirik ve küresel koordinatlarda ısı iletiminin genel denklemi. Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Genişletilmiş yüzeylerde ısı geçişi. Isı üretimi olan katı cisimlerde ısı geçişi. Termoelektrik güç üretimi ve soğutma. Zamana bağlı ısı geçişi. Taşınımla ısı geçişi. Dış ve iç akışta ısı geçişi. Doğal taşınımla ısı geçişi. Isı değiştiricileri ve ısıl hesap yöntemleri. Işınımla ısı geçişinde temel kavramlar. Yüzeylar arasında ışınımla ısı geçişi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 7 7
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
22 Proje Hazırlama 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı geçişinde fiziksel esaslar, birim zamandaki ısı geçişi bağıntıları ve ısı geçişinin termodinamik ile ilişkisi
2 Isı iletimine giriş, ısı yayılım denklemi
3 Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi, düz duvarda iletim
4 Radyal sistemlerde iletim
5 İçinde ısı üretimi olan sistemlerde iletim
6 Genişletilmiş yüzeylerde ısı geçişi, termoelektrik güç üretimi
7 Zamana bağlı ısı iletimi
8 Taşınımla ısı geçişi
9 Dış ve iç akışlar
10 Arasınav
11 Isı değiştiricileri
12 Isı değiştiricileri, ışınım süreçleri ve özelikleri
13 Yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276764 Çeşitli geometrik parçalardaki ısı geçişini çözümler
2 1276765 Genişletilmiş yüzeylerdeki ısı geçişini çözümler
3 1276766 Isı üretimi olması halinde ısı geçişini çözümler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek