Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB717 Motor Termodinamiği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İçten yanmalı motorların termodinamik analizinin yapılabilmesi; yanma, çevrim ve verim gibi temel kavramların içten yanmalı motor kavramı ile bütünleştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Hakan Özcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sürmen, A., Karamangil, M.İ., Arslan, R., Motor Termodinamiği, Aktüel Yayınları, 2004 2.ÇENGEL, Y.A., M. A. BOLES, Çev: Derbentli, T., Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, 1996, İstanbul 3.Öz, İ.H., Borat, O., Sürmen, A., İçten Yanmalı Motorlar, Birsen Yayınevi 4.Kenneth, W., Advanced Thermodynamics For Engineers, ISBN-ISSN: 70682925, Newyork, 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel termodinamik kavramlar ve tanımlamalar, Termodinamik kanunlar, İçten yanmalı motorlar ve termodinamik değerlendirme, İçten yanmalı motorlarda çevrim analizi,İçten yanmalı motorlarda yakıtlar ve yanma analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 4 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 5 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Temel Termodinamik Kavramlar
3 Isı, İş ve Termodinamiğin Birinci Kanunu
4 Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Kanunları
5 Termodinamik Kanunlar ve Uygulamalar
6 Temel Hal Değiştirme İşlemleri ve Teorik Çevrimler
7 Teorik Çevrim Hesapları ve Uygulamalar
8 Gerçek Motor Çevrimleri
9 Arasınav
10 Gerçek Çevrim Hesapları ve Uygulamalar
11 Yakıtlar ve Yanma
12 İçten Yanmalı Motorlarda Performans Karakteristikleri
13 İçten Yanmalı Motorlarda Emisyon Oluşumu
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74752 1497492 Temel termodinamik kavramları bilir
74753 1497494 Termodinamik çevrim analizi yapar ve hesaplar
74754 1497493 İçten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtları ve uygulamalarını bilir
74755 1497495 İçten yanmalı motorlarda performans karakteristiklerini ölçer ve yorumlar
74756 1497491 İçten yanmalı motorlarda egzoz emisyonlarını bilir ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
74752 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
74753 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
74754 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
74755 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
74756 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek