Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB714 Sıkıştırılabilir Akışkanlar Mekaniği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Gaz akışında sıkıştırılabilirliğin sonuçlarının değerlendirilmesi. Lülelerde ıraksak ve yakınsak kısımların akışa etkisinin anlaşılması. Bir şok dalgasının önü ve arkası arasındaki özellik değişimlerinin hesaplanabilmesi. Sıkıştırılabilir akışta ısı geçişi ve sürtünmenin etkilerinin hesaplanabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbey

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Shapiro A.H.; "The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow Vol 2, Roland Press Company, New York, 1945 Daneshyar H.; "One Dimensional Compressible Flow", Permagon Press, Second Edition 1999 White, F.M., 1991. Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill. Currie, I.G., 1993. Fundamental Mechanics of Fluids, McGraw_hill. Schlichting, H. and Gersten, K. 2000. Boundary Layer Theory Springer-Berlin.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Durma özellikleri. Ses hızı ve Mach sayısı. Bir boyutlu izantropik akış. Lülerde izantropik akış. Şok dalgaları ve genişleme dalgaları. Isı geçişinin olduğu kanallardaki akış. Sürtünmeli adyabatik akış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Durma özellikleri.
2 Ses hızı ve Mach sayısı.
3 Bir boyutlu izantropik akış.
4 Lülerde izantropik akış.
5 Şok dalgaları ve genişleme dalgaları.
6 Isı geçişinin olduğu kanallardaki akış.
7 Isı geçişinin olduğu kanallardaki akış.
8 Rayleigh akışı için özelik bağıntıları.
9 Uygulama
10 Arasınav
11 Sürtünmeli adyabatik akış.
12 Fanno akışına ait özelik bağıntıları.
13 Boğulmuş Fanno akışı.
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76414 1390342 Gaz akışında sıkıştırılabilirliğin sonuçlarını değerlendirebilir.
76415 1402827 Lülelerde ıraksak ve yakınsak kısımların akışa etkisini bilir.
76416 1390625 Bir şok dalgasının önü ve arkası arasındaki özellik değişimlerini hesaplar.
76417 1382217 Sıkıştırılabilir akışta ısı geçişi ve sürtünmenin etkilerini hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
76414 4
76415 4
76416 3 4 3 4
76417 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek