Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB708 Biyoenerji Teknolojileri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyokütlenin geliştirilmesindeki teknolojik ve ekonomik konular ele alınır. Ayrıca bu dersle birlikte öğrenciler bioenerji, bioenerji ekonomisi, bioenerji ve çevre, yem-stok seçimi, yem-stok dönüşüm konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. http://energy.gov/science-innovation/energy-sources/renewable-energy RENEWABLE ENERGY, Department of Energy 2. http://www.biomasscenter.org/about-berc.html The Biomass Energy Resource Center (BERC) 3. http://www.nal.usda.gov/natural-resources-and-environment/energy/bioenergy-andbiofuels

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji kaynağı olarak biyokütle, biyokütlenin fotosentezi, dönüşüm özellikleri, fiziksel dönüşüm işlemi, ısıl dönüşüm, sentetik oksijene sıvı yakıtlar konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 24 72
23 Proje Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
54 Ev Ödevi 3 22 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bioenerjiye giriş
2 Bioenerji ekonomisi
3 Bioenerji ve çevre
4 Hammadde yapısı
5 Hammadde seçimi
6 Hammadde dönüşümü
7 Hammadde dönüşümü
8 Hammadde dönüşümü
9 Ara Sınav
10 Metabolik mühendislik
11 Metabolik mühendisliğe giriş
12 Metabolik mühendislik
13 Metabolik mühendislik
14 Yaşam döngüsü mühendisliğine giriş
15 Yaşam döngüsü mühendisliği
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275832 Biyoenerji sistemlerinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
2 1275833 Biokütlenin hammaddelerinin farklı iklim ve koşullarda mevcut olabileceğini ve bu ham maddelerin bioyakıt üretimine yapacağı katkıyı anlamak
3 1275834 Biokütle hammaddesinin bioyakıta dönüşme süreci hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4
2 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3
3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek