Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB705 Kompozit Malzemelerin Mekaniği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kompozit malzemeleri tanımak, fiber takviyeli kompozitler, partikül takviyeli kompozitler ve tabakalı kompozitler gibi değişik kompozit malzeme çeşitlerini öğrenmek, kompozit malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ders notları 2- Kaw, Autar K., Mechanics of Composite Materials, CRC Press, Boca Raton, New York, 1997. 3- Kaw, Autar K., Kompozit Malzeme Mekaniği, Çevirenler: Buket Okutan Baba, Ramazan Karakuzu, Efil Yayınevi, Ankara, 2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kompozit malzemeleri tanımak, fiber takviyeli kompozitler, partikül takviyeli kompozitler ve tabakalı kompozitler gibi değişik kompozit malzeme çeşitlerini öğrenmek, kompozit malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kompozit malzemelere giriş
2 Laminanın makromekanik analizi: Giriş ve tanımlar
3 Laminanın makromekanik analizi: Hooke kanunu ve mühendislik sabitleri
4 Laminanın makromekanik analizi: Hasar teorileri, Giriş ve Tanımlar
5 Laminanın mikromekanik analizi: Dört elastik modülün bulunması
6 Laminanın mikromekanik analizi: Kopma mukavemetleri, ısıl genleşme katsayıları
7 Laminatların makromekanik analizi: Giriş ve tanımlar
8 Ara Sınav
9 Laminatların makromekanik analizi: Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları
10 Laminatların makromekanik analizi: Düzlem mühendislik sabitleri ve eğilme mühendislik sabitleri
11 Laminatların makromekanik analizi: Higrotermal etkiler
12 Laminatların hasar, analiz ve tasarımı: Giriş ve tanımlar
13 Laminatların hasar, analiz ve tasarımı: Tabakalı kompozitlerin tasarımı, mekanik tasarım sorunları
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276476 Kompozit malzemeleri tanımak ve bunlar hakkında genel bilgi sahibi olmak
2 1276477 Fiber takviyeli, partikül takviyeli ve tabakalı kompozitlerin genel ve mekanik özelliklerini öğrenmek
3 1276478 Kompozit malzemelerin mekaniği ile ilgili hesaplamaları yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek