Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB721 Işıma Isı Transferi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

1. Isı geçiş mekanizmalarını, iletim, taşınım ve ışınımı tanıtmak ve her biri için ısı geçişi hesaplama becerisini kazandırmak. 2. Isı geçişi prensiplerini kullanarak ısıl sistemlerin fiziksel yorumlama becerisini kazandırmak. 3. Isı geçişi uygulamalarını örneklerle tanıtmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yunus A. Cengel, Isı ve Kütle Transferi, Güven kitabevi 2. Incropera,F.P.,DeWitt,D.P., Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri,Literatür yayınev

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı geçişi mekanizmaları,sürekli ve geçici rejim ısı iletimi, Laminer, türbülanslı zorlanmış taşınım, ısı değiştiricileri, ışınımla ısı geçişi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı Transferi mekanizmaları,temel kavramlar
2 Sanayi uygulamaları
3 Isı değiştiricileri optimizasyonu
4 Kanatlar ve kanatlı yüzeyler ile ilgili analizler
5 Kanatlar ve kanatlı yüzeyler ile ilgili analizler
6 Zamana bağlı ısı iletimi
7 Zamana bağlı ısı iletimi
8 Ara Sınav
9 Isıl ışınım,kara cisim ışınımı,ışınım şiddeti
10 Işınım özellikleri
11 Işınım ısı transferi
12 Görüş faktörü bağıntıları
13 Kara yüzeyler, Gri yüzeyler,Işınım kalkanı
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497387 Öğrenciler genişletilmiş yüzeyleri (kanatlı) içeren problemleri çözebileceklerdir
2 1497388 Öğrenciler kapalı hacimlerdeki radyant gazlar ile olan radyasyonu içeren problemleri çözebileceklerdir
3 1497389 Öğrenciler ısı değiştirici analiz ve optimize eden yazılım kullanabileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek