Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB702 İleri Makina Mühendisliği Matematiği II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin lisansüstü derslerinde ihtiyaç duyabileceği temel matematik bilgisini hatırlatmak/kazandırmak ve uygun örnekler yardımıyla matematik ile mühendislik problemlerinin arasında bağ oluşturabilmesini sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İleri Mühendislik Matematiği K. A. Stoud and Dekter J. Booth, 1992 Yüksek Mühendislik Matematiği John Bird, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş ve Temel Kavramlar (sayılar, analitik çözüm ve sayısal çözüm, seriler), Vektörler, Matrisler, Lineer Denklemler, Lineer olmayan denklemler, Diferansiyel denklemler, Laplace Dönüşümü, Fourier Dönüşümü, Sonlu Farklar, Sayısal Türev, Sayısal İntegral, Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Kısmi Türevli Denklemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 10 20 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Vektörler
3 Matrisler
4 Lineer Denklemler
5 Lineer Olmayan Denklemler
6 Diferansiyel denklemler
7 Diferansiyel denklemler
8 Ara sınav
9 Laplace Dönüşümü
10 Laplace Dönüşümü İle Diferansiyel Denklemlerin Çözümü
11 Fourier Dönüşümü
12 Sonlu Farklar, Sayısal Türev, Sayısal İntegral
13 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276465 Mühendislik problemlerinin matematiksel olarak modellemek ve bu modellerin içerdiği sınır değer ve başlangıç değer problemlerinin çözüm yöntemlerini kullanmak
2 1276466 Non-lineer denklemleri çözebilme
3 1276467 Fourier dönüşümü yapabilme ve kullanabilme
4 1276468 Sayısal integral ve türev alma
5 1276469 Matematiksel problemleri bir yazılım uygulaması yardımıyla sayısal olarak çözme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek