Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB703 İleri Gerilme Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İleri seviyede mühendislik problemlerine çözüm yöntemi sunmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gerilme analizi, asal gerilmeler, gerilmelerin invaryantları, basit kayma, üç boyutlu mohr çemberi, şekil değiştirme analizi, dikdörtgen şekil değiştirme elemanları, polar koordinatlarda düzlem gerilme Lineer elastik cisimlerde gerilme şekil değiştirme ilişkileri, ideal plastik cisimlerde kırılma akma teorileri, maksimum elastik şekil değiştirme teorisi, enerji metotları, çubukların eğilmesi, kalın eğri çubukların çökmesi, burulma problemlerinin çözümü, kalın cidarlı tüpleri burulması, simetrik olmayan problemler, termal gerilmeler, elastik stabilite

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırılma Mekaniğine Giriş
2 Kırılmaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
3 Kırılma Türlerinin İncelenmesi
4 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği
5 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği
6 Gerilme Şiddeti Faktörü (GŞF) (K) Hesaplanması
7 Deneysel Olarak GŞF Bulma Yöntemleri
8 Ara sınav
9 Elasto-Plastik Kırılma Mekaniği
10 Elasto-Plastik Kırılma Mekaniği
11 J İntegrali Hesaplama Yöntemleri
12 Yorulma
13 Yorulma Çatlak İlerlemesi
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497247 Gerilme bileşenleri
2 1497248 Polar koordinatlarda düzlem gerilme
3 1497249 Enerji metotları ve uygulamaları
4 1497250 Eğri eksenli çubukların çökmesi
5 1497251 Isıl gerilmeler
6 1497252 Kesitlerde oluşan kayma düzlemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek