Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB711 Sonlu Elemanlar Yöntemi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrenciler sonlu elemanlar yönteminin matematik temelini öğretecek, uygulama konusunda deneyim sahibi olacak ve bu metodu kullanarak çeşitli problemleri çözebilecek bir alt yapı oluşturmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Reddy, J.N., “An Introduction to the Finite Element Method”, 2nd edition, McGraw-Hill, 1993. 2. Kwon, Y.W., Bang, H., “The Finite Element Method Using MATLAB”, CRC Press, Boca Raton, USA, 2000. Önerilen Kaynak: Chandrupatla, T.R., Belegundu, A.D., “Introduction to Finite Elements in Engineering”, Prentice-Hall, USA, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş. Sonlu Eleman Yönteminin genel işlem adımları. Sürekli ortamları sonlu elemanlara bölme. Eleman interpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları. İzoparametrik eleman kavramı. Sürekli ortamları sonlu elemanlara bölme. Non-lineer analiz teknikleri. Integral formülasyonu ve varyasyon yöntemleri. Uygulamalar için bilgisayar programları. Çeşitli uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 58 58
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İntegral Formülasyonu ve Varyasyon Yöntemleri
2 Sınır Değer Problemlerinin Zayıf Formülasyonu
3 Bir Boyutlu Problemlerin Sonlu Eleman Analizi
4 İkinci Dereceden Sınır Değer Problemleri
5 Sonlu Elemanlar Analizinin Temel Adımları
6 Isı Transferi Uygulamaları
7 Akışkanlar Mekaniği Uygulamaları, Katı Mekaniği Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Kirişlerin Eğilmesi
10 Euler-Bernoulli Kiriş Elemanı
11 Timoshenko Kiriş Elemanı
12 Sonlu Elemanlar Hata Analizi
13 Sonlu Elemanlar Yönteminin Bilgisayar Uygulamaları
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276654 Sonlu Eleman Yönteminin genel işlem adımları.
2 1276655 Sürekli ortamları sonlu elemanlara bölme.
3 1276656 Eleman interpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları.
4 1276657 İntegral formülasyonu ve varyasyon yöntemleri.
5 1276658 Uygulamalar için bilgisayar programları.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70211 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 70212 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 70213 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 70214 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 70215 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 70216 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 70217 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 70218 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 70219 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 70220 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 70221 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek