Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB716 Isıl Sistemlerin Tasarımı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ısıl sistemler tasarımının temel kavramlarının mühendislik uygulamalarına yönelik olarak öğretilmesidir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.DESİGN OF THERMAL SYSTEMS,W.F.Stoecker,Thrd Edton,McGraw-Hll,1989,ISBN: 0-07-061620-5 2.HEAT EXCHANGERS-Selecton,Ratng and Thermal Desgn,S Kakac and H.Lu,Taylor ve Francs,2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji biliminin temelleri, genel mühendislik tararım basamakları, sistem optimizasyonu, ekonomik analiz, termodinamik modelleme, ısıl modelleme, ekserji analizi ve eşanjörler tasarımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 6 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ISIL SİSTEM TASARIMINA GİRİŞ
2 ISIL SİSTEM TASARIMINA GİRİŞ
3 TERMODİNAMİK, MODELLEME VE TASARIM ANALİZİ
4 TERMODİNAMİK, MODELLEME VE TASARIM ANALİZİ
5 EKSERJİ ANALİZİ
6 EKSERJİ ANALİZİ
7 ISI TRANSFERİ, MODELLEME VE TASARIM ANALİZİ
8 ISI TRANSFERİ, MODELLEME VE TASARIM ANALİZİ
9 VİZE
10 EKONOMİK ANALİZ
11 TERMOEKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
12 TERMOEKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
13 TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYON
14 TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYON

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497716 Isıl sistem tasarımını açıklar
2 1497717 Ekserji analizini açıklar
3 1497718 Eşanjör tasarımını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3
2 3 4 3 2 4 2 3 2 1 2 5
3 3 2 2 5 3 3 4 2 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek