Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB724 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Araştırma ve geliştirmenin önemli olduğu günümüzde Ar-Ge projelerini destekleyen kuruluşlara sunulacak projelerin hazırlanması konusunda elaman yetiştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üniversite ve sanayide çalışacak ve Ar-Ge projeleri hazırlayacak kapasitede bilgi ve donanıma sahip elamanların yetiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 3 10 30
23 Proje Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ar-Ge Nedir?, Amacı nedir? Ar-Ge konusunu belirlenmesinde dikkate alınacak parametreler
2 Ülkemizde Ar-Ge Projelerinin destekleyen kuruluşlar
3 Ar-Ge çalışanlarında aranacak özellikler ve ekip oluşturma
4 Ar-Ge çalışanlarında aranacak özellikler ve ekip oluşturma
5 Öncelikli çalışma alanlarının saptanması, Proje giriş ve amaç bölümlerinin yazılmasında dikkat edilecek noktalar
6 Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
7 Ar-Ge Projesi Hazırlama Süreci, Ar-Ge amaçlı Literatür taraması ve değerlendirilmesi
8 Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğunun yazılması
9 Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
10 Ar-Ge Projesi Hazırlama Süreci; Çalışmanın Ar-Ge projesi maliyetinin oluşturulması
11 Ar-Ge Başarısızlık Sebepleri
12 Ar-Ge Başarısızlık Sebepleri
13 Proje Sonuç Raporu Yazımında Uyulması Gereken Kurallar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497427 Ar-Ge'nin önemini öğrenir.
2 1497428 Ar-Ge projesi hazırlamayı öğrenir.
3 1497429 TÜBİTAK projeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77923 Yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri kullanarak, Makine Mühendisliği doktora programında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve bu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 77924 Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, kendi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
3 77925 Karşılaştığı problemlere araştırma yöntemini kullanarak çözüm bulabilme.
4 77926 Karşılaşılan bir problemi, bağımsız olarak ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözebilme, gerektiğinde lider olabilme.
5 77927 Araştırma ve geliştirme olgunluğuna erişebilme ve sonucunda araştırmacı mühendis olabilme.
6 77928 Edindiği bilgilere eleştirel yaklaşabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
7 77929 Kendi çalışmalarını ve güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme.
8 77930 Alanı ile ilgili yazılımlar ile bilişim ve iletişim teknolojilerine ileri düzeyde hakim olma.
9 77931 Alanı ile ilgili verileri, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde denetleyebilme ve öğretebilme.
10 77932 Alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 77933 Alanındaki uygulamaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri hakkında farkındalık yaratma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek