Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103047132012 Asma Köprüler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciye asma köprüler hakkında bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fahri BİRİNCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhtelif

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Asma köprü türleri ve tanıtılması , Önemli asma köprülerden örnekler , Boğaziçi asma köprüsü , Kablo (zincir eğrisi, parabolik kablo, kablo şekillerinin karşılaştırılması, kabloların deformasyonu) , Dış yükler altında basit kablo (tekil yük, düşey ve yatay sehimler, sehim etki katsayıları, enerji bağıntıları; merkezi yayılı yük; kenarda yayılı yük) , Rankine teorisi , Elastik teori , Defleksiyon teorisi , Lineerleştirilmiş defleksiyon teorisi , Gergi kirişi analojisi metodu , Fleksibilite katsayıları metodu , Enerji metodu , Foruier serileri ile etüd , Rölaksasyon metodu , Avan proje için yaklaşık analiz metodları , Elastik zemin analojisi , Asma köprülerin doğal frekansları ve modları , Asma köprülerin yanal rüzgar etkisinde salınımları , Asma köprülerde yorulma, Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
27 Makale Yazma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Asma köprü türleri ve tanıtılması
2 Önemli asma köprülerden örnekler, Boğaziçi asma köprüsü
3 Kablo (zincir eğrisi, parabolik kablo, kablo şekillerinin karşılaştırılması, kabloların deformasyonu)
4 Dış yükler altında basit kablo (tekil yük, düşey ve yatay sehimler, sehim etki katsayıları, enerji bağıntıları; merkezi yayılı yük; kenarda yayılı yük)
5 Rankine teorisi, Elastik teori, Defleksiyon teorisi, Lineerleştirilmiş defleksiyon teorisi
6 Gergi kirişi analojisi metodu, Fleksibilite katsayıları metodu , Enerji metodu
7 Foruier serileri ile etüd, Rölaksasyon metodu
8 Avan proje için yaklaşık analiz metodları
9 Elastik zemin analojisi
10 Arasınav
11 Asma köprülerin doğal frekansları ve modları
12 Asma köprülerin yanal rüzgar etkisinde salınımları
13 Asma köprülerde yorulma
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147964 Asma köprüler ve önemi hakkında bilgi edinir
2 1149763 Halat ve halat kullanımını kavrar
3 1153822 Kablo problemini kavrar
4 1161805 Çözümleme yapmayı ve çözümleme yöntemlerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 4 3
2 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4
3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 3 4 3
4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek