Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM722 Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mevcut inşaat mühendisliği yapılarının yapısal modal parametrelerinin yapı titreşim tepki kayıtlarından çıkartılması , analitik modelinki ile karşılaştırılması ve bunlara dayalı yapı durumunun değerlendirilmesi hususlarının verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç TUHTA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User, Prentice Hall, Second Edition. Ewins D.J.,(1995). Modal Testing:Theory and Practice, John Wiley & Sons Pub. Iserman R., Munchhof M., (2011), Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Application, Springer Pub. Katsuhiko O., (2010) Modern Control Engineering, Prentice Hall, Fifth Edition. Bendat J.S.(1998) Nonlinear System Tecniques and Applications, John Wiley & Sons Pub. Ondokuz Mayis University, MF-046 project report and related references, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stokastik dinamik kuvvet etkisi altındaki inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri; Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri;Modelleme ve ölçme hatalarının yapı hareket denklemlerine sokulma hususları; Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkartılması-sistem tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması; Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri; İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
2 Stokastik dinamik kuvet etkisi altındakı inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
3 Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
4 Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
5 Modelleme ve ölçme hatalarının yapı haraket denklemlerine sokulma hususları Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
6 Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
7 Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
8 Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
9 Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
10 Ara sınav
11 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
12 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
13 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf
14 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437545 Stokastik dinamik kuvet etkisi altındakı inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri; Çevresel etkilerden yapı titreşimi ; Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri bilgilerine sahip olacak
2 1413413 Modelleme ve ölçme hatalarının yapı haraket denklemlerine sokulma hususları bilgilerine sahip olacak
3 1416428 Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması bilgilerine sahip olacak
4 1417610 Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri bilgilerine sahip olacak
5 1419172 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri bilgilerine sahip olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek