Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM725 Hidromekanik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İleri düzeyde Akışkanlar mekaniği kavramlarının verilmesi, Bernoulli, Navier Stokes, Euler hareket denklemlerinin irdelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Ülke KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Turhan Acatay, Prof. Dr. Adnan Akyarlı, , İMO, İzmir Şubesi Yayınları, no:32, 1999 2- Hidromekanik, Prof. Dr. Ferruh Müftüoğlu, Su Vakfı Yayınları, 2011 3- İleri Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Beta Yayınevi, 2013

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Euler hareket denklemleri, Bernoulli denklemleri, Navier Stokes denklemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 6 42
10 Tartışma 5 6 30
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidromekanik dersinin kapsamı, inşaat mühendisliğindeki yeri ve uygulama alanları
2 Sıvı ve gaz akışkanlar, akışkanlarla katılar arasındaki benzerlik ve farklar
3 Sürekli ortam kabulü
4 Boyut ve birim sistemleri
5 Hidostatik, sıvıların denge şartları
6 Akışkanların kinematiği Euler ve Lagrange yöntemleri
7 Sıkışabilen ve sıkışamayan akımlar, ideal ve viskoz akımlar, laminer ve türbülanslı akımlar, kararlı kararsız akımlar
8 Sıkışabilen ve sıkışamayan akımlar, ideal ve viskoz akımlar, laminer ve türbülanslı akımlar, kararlı kararsız akımlar
9 Akım ipçikleri ve yörüngeler
10 Arasınav
11 Bir ve iki boyutlu akımlar,viskoz alt tabakanın incelenmesi, Bernoulli denklemi
12 Bir ve iki boyutlu akımlar,viskoz alt tabakanın incelenmesi, Bernoulli denklemi
13 Navier Stokes Yasası, Laplace dönüşümleri
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1396314 Hidromekaniğin genel tanımın verilmesi
2 1403023 Hidromekanik dersinin inşaat mühendisliği açısından öneminin kavranması
3 1381853 Hidromekanikte temel kavramların irdelenmesi
4 1389712 Süreklilik, Bernoulli, Euler, Lagrange, Navier Stokes denklemlerinin çıkartılışının öğrenilmesi
5 1396583 Laplace dönüşümlerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3
2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4
3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3
4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek