Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM726 Hazne Teorisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Haznelerin (rezervuarların) hacim hesaplarının öğretilmesi, değişik yaklaşımlarla yöntemlerin irdelenmesi, yöntemler arasında karşılaştırma yapılabilmesi, doluluk oranına göre riskin belirlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Ülke

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletilmesi,, İTÜ İnşat Fakültesi Matbaası, 1997 2-McMohan, T.A., Mein, R.G:, River and REservoir Yield, 1986

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel istatistikler, Hazne tasarım hesaplarında kritik dönem yaklaşımları, depolamanın terimleri, minimum akımlar, eklenik hacimler, düşük akım hidrolojisi, Alexander'ın yöntemi ,Goul'un Gama dağılımı, Matris yöntemler hesabı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 6 42
10 Tartışma 5 6 30
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düşük akım hidrolojisi
2 Akarsuların karakteristiktisleri
3 Akarsuların temel istatistikleri (ortalama, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı, çarpıklık katsayısı, sivriliği, otokorelasyonu)
4 Akarsuların temel istatistikleri (ortalama, varayns, standart sapma, değişkenlik katsayısı, çarpıklık katsayısı, sivriliği, otokorelasyonu)
5 Akarsuların temel istatistikleri (ortalama, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı, çarpıklık katsayısı, sivriliği, otokorelasyonu)
6 Dağılımın seçimi
7 Akım sürek eğrileri, toplam akım eğrileri, yıllık frekans analizi
8 Rezervuar kapasitesi-verim analizleri, ön dizayn teknikleri
9 Eklenik hacimler metodu, eklenik farklar metodu, düşük akımlar metodu
10 Arasınav
11 Alexander’s yöntemi, Dinçer ve Gould’un Gamma yöntemi
12 McMohan’ın ampirik formülü
13 Olasılık Matris yöntemi, Moran Yaklaşımı
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184449 İnşaat Mühendisliği'nde baraj hesaplarının, rezervuar hacim hesaplarının öneminin kavranması
2 1152772 Akarsu akım hesaplarında istatistik yöntemlerin tekrar gözden geçirilmesi
3 1156024 Kritik kurak akım dönemleri hakkında bilgi sahibi olunması
4 1156133 Rezervuar hacim hesaplarının öğrenilmesi
5 1166609 Tüm yöntemlerin irdelenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek